facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową XII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2017
  • Lodołamacze
  • LODOŁAMACZE 2017
  • Lodołamacze 2017
  • lodołamacze 2017
Drukuj

Masz pytanie? Dzwoń! Dzisiaj odpowiadamy na pytania dotyczące prawa pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uruchomiła telefoniczny, bezpłatny dyżur prawnika - eksperta z zakresu prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Spotkanie przedstawicieli POPON z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego

We Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli POPON oraz laureata etapu centralnego konkursu LODOŁAMACZE 2011 z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Rafałem Jurkowlańcem.

Drukuj

MF przypomina: twoje dochody roczne może rozliczyć również pracodawca

Z tego rozwiązania możesz skorzystać jedynie, gdy w 2011 roku uzyskałeś dochody u jednego płatnika. Aby skorzystać z możliwości rozliczenia twoich dochodów przez pracodawcę, należy przed 10 stycznia złożyć swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12.

Drukuj

Korzystna zmiana w zasadach funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Pracodawcy RP pozytywnie oceniają nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwiększającą swobodę kontraktową partnerów.

Drukuj

PFRON: Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wyliczanej na podstawie art. 26a, ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (...), począwszy od 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475), kwota dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wynikająca z art. 26a, ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (brana pod uwagę przy wyliczaniu poz. nr 51 w druku INF-D-P), w 2012 r. będzie następująca:

Drukuj

Odpowiadamy na pytania prawne firm - dyżur eksperta POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uruchomiła telefoniczny, bezpłatny dyżur prawnika – eksperta z zakresu prawa pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Lobbing Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2011 r.

W miesiącu grudniu Zarząd Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prowadził m.in. działania, które miały służyć podniesieniu podstawy do naliczenia SOD. Spotkał się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz kontynuował rozmowy z posłami. W Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wyjaśniał także wątpliwości prawne zgłaszane przez pracodawców.

Drukuj

KPRM: Waloryzacja kwotowa rent i emerytur

Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska wyrażoną w exposè, wszystkie emerytury i renty będą podwyższone o jednakową kwotę.

Drukuj

Koniec ustawy antykryzysowej to zagrożenie dla miejsc pracy

Pracodawcy RP liczą na przedłużenie obowiązywania rozwiązań z ustawy antykryzysowej dotyczących prawa pracy.

Drukuj

Odpowiedź BON dotycząca uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się w czerwcu 2011 roku do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o udzielenie wyjaśnienia w sprawie interpretacji zapisu zawartego w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r.

Drukuj

Odpowiedź BON na pytania POPON dotyczące skróconej normy czasu pracy oraz terminu odprowadzania zaliczek na ZFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczących interpretacji poszczególnych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan