facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenia Członków POPON
Drukuj

Uznanie wydatku z ZFRON za pomoc de minimis. W Gazecie Podatkowej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) muszą pamiętać, że prawidłowość wydatkowania środków funduszu uzależniona jest od uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis.Pomoc de minimisPomoc de minimis to rodzaj pomocy...

Drukuj

Informacja Biura Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Certyfikaty poświadczające możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON

W toku działań Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych powzięło informację, o certyfikatach poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą: Kosynierów 1, 37-700 Przemyśl.  

Drukuj

Najważniejsze są nowe miejsca pracy. Podsumowanie roku 2012 przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Wspieranie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych jest zdaniem pracodawców najważniejszym zadaniem na 2013 rok, dla  instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. To główny postulat, jaki pojawił się w trakcie dyskusji pracodawców osób niepełnosprawnych zrzeszonych w POPON na tradycyjnym spotkaniu podsumowującym działalność Organizacji w minionym roku.

Drukuj

Wliczanie osoby niepełnosprawnej do stanu zatrudnienia – obowiązek czy uprawnienie pracodawcy?

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I-52311-15-2-LK/2013) na pismo z prośbą o interpretację przepisów art. 2a ustawy o rehabilitacji w zakresie wliczania osoby niepełnosprawnej do stanu zatrudnienia.  

Drukuj

PFRON: Deklaracje i informacje składane przez pracodawców zobowiązanych do wpłat i zwolnionych z wpłat na Fundusz, Zarządowi PFRON od czerwca 2013 r.

Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32).

Drukuj

PR: Słabe dane PKB za rok 2012

Polska gospodarka urosła w 2012 r. o 2,0%, czyli o 0,5 pkt proc. mniej, niż przewidywano w budżecie. Przyczyny tak niskiego wyniku należy doszukiwać się m.in. w kryzysie w strefie euro oraz w bierności rządu,niepodejmującego niezbędnych decyzji, które przyczyniłyby się do pobudzenia przedsiębiorczości.

Drukuj

Zaproszenie na Giełdę Pracy organizowaną przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi zapraszają na: GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  

Drukuj

RP:Wzrost bezrobocia nie jest zaskoczeniem

– Polska gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia, które w najbliższych miesiącach będzie się nasilać. Dlatego wzrost bezrobocia do 13,4% nie jest dla nas zaskoczeniem – komentuje najnowsze dane GUS ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki.  

Drukuj

MPiPS: Pożyczki ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. 25 stycznia 2013 r. podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Umowę zawarto w obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza, Wiceminister Czesławy Ostrowskiej i Ambasadora Francji Pierre'a Buhlera. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Drukuj

MF: Komunikat MF ws. danych GUS

Jak podaje GUS w grudniu 2012 r. nastąpił spadek produkcji przemysłowej o 10,6% w porównaniu z grudniem 2011 r.

Drukuj

Firmy przekażą informacje i deklaracje do PFRON na nowych drukach

Tylko do maja pracodawcy będą mogli korzystać z dotychczasowych formularzy, które muszą przesyłać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Drukuj

Wciąż wiele barier do pokonania. Wywiad z Moniką Tykarską Wiceprezes POPON

Jeśli spojrzeć na nastawienie przedsiębiorców względem osób niepełnosprawnych i wartość ich zatrudnienie, rynek pracy jest coraz bardziej otwarty. Barierą jest jednak niestabilne prawo oraz brak równych szans w zakresie edukacji, co - mimo chęci z obu stron - stanowi argument dyskwalifikujący.  

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan