twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Serdecznie zapraszamy na Lubelską, Małopolską, Podkarpacką, Świętokrzyską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Serdecznie zapraszamy na Dolnośląską, Lubuską, Opolską, Śląską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Posiedzenia Kapituł Lodołamaczy 2018 - terminy i miejsca
Drukuj

Sankcje dla pracodawcy za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON. POPON pisze w INFORZE

Naruszenie przepisu dotyczącego ulg we wpłatach na PFRON powoduje powstanie odpowiedzialności po stronie pracodawcy. Jakie sankcje wiążą się z naruszeniem art. 22 ustawy o rehabilitacji?

Drukuj

Kontrola PFRON u przedsiębiorcy. W Gazecie Podatkowej pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

PFRON jest organem administracji publicznej wspierającym rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Do realizowanych przez niego zadań zalicza się m.in. wypłatę pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych czy refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Funduszowi z tytułu udzielanej pomocy przysługują dodatkowe uprawnienia kontrolne, o których każdy pracodawca powinien pamiętać.

Drukuj

Na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim

Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Obecna była również Wiceprezes POPON Monika Tykarska.

Drukuj

Niepełnosprawni na bruk

- Z orzeczeniem o niepełnosprawności nikt nie chce przyjmować. Trochę pracowałem na czarno. Teraz cieszę się, że mam legalną pracę. Ale jak długo?

Drukuj

Monika Tykarska Wiceprezes POPON spotkała się z Ministrem Jarosławem Dudą

W dniu dzisiejszym Monika Tykarska Wiceprezes POPON spotkała się z Ministrem Dudą. Minister poinformował o trwających pracach nad nową ustawą.

Drukuj

POPON na spotkaniu z prof. Markiem Ziółkowskim Senatorem RP

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Oddziału Wielkopolskiego Fryderyk Pąpka oraz Anna Skupień, dyrektor Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych spotkali się z prof. Markiem Ziółkowskim, Senatorem RP. Spotkanie dotyczyło zmian w ustawie okołobudżetowej, w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzenia.

Drukuj

Pracodawcy RP: Raport „Paying Taxes" pokazuje największe bolączki polskiego systemu podatkowego

Wyniki najnowszej edycji raportu Paying Taxes potwierdzają obserwacje polskich przedsiębiorców, dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego w naszym kraju – jest on nieprzejrzysty i nadmiernie skomplikowany.

Drukuj

Parlament Europejski przyjmuje długoterminowy budżet UE (MFF) 2014-2020

Następny długoterminowy budżet UE skoncentruje się na inwestycjach w zatrudnienie, małe firmy, badania i edukację.

Drukuj

Interpelacja Poseł Ewy Kołodziej w sprawie zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Poseł Ewa Kołodziej, w nawiązaniu do korespondencji z Prezesem Janem Zającem, przesłała do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych treść interpelacji w sprawie projektu ustawy dotyczącej zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Pismo Poseł Julii Pitery do Jana Zająca Prezesa POPON

Prezentujemy pismo, jakie otrzymała Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od Poseł Juli Pitery.

Drukuj

Nabór ofert na na usługę polegającą na realizacji zadań Szkoleniowca

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii realizuje innowacyjny projekt: „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Drukuj

MPiPS: Minister Kosiniak-Kamysz na debacie w Akademii Obrony Narodowej

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz i podsekretarz stanu Radosław Mleczko spotkali się 25 listopada ze związkowcami. Były to pierwsze rozmowy z przedstawicielami pracowników od czasu, gdy związkowcy opuścili komisję trójstronną. Debata pod hasłem "Czy związki zawodowe dbają o bezpieczeństwo Polski? Szanse – Bariery – Rzeczywistość" odbyła się w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zapoczątkowała cykl spotykań nazwanych "Security Forum", poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa państwa.

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan