twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Serdecznie zapraszamy na Lubelską, Małopolską, Podkarpacką, Świętokrzyską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Serdecznie zapraszamy na Dolnośląską, Lubuską, Opolską, Śląską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Posiedzenia Kapituł Lodołamaczy 2018 - terminy i miejsca
Drukuj

MPiPS: Nadzwyczajne spotkanie grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Sekretarz stanu Jacek Męcina wziął udział w nadzwyczajnym spotkaniu Grupy Pracodawców (Grupa I) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, które odbyło się 29 listopada 2013 r. w Berlinie. Pracodawcy rozmawiali działaniach, koniecznych w celu wzmocnienia społecznego wymiaru Unii Europejskiej, widzianego z perspektywy biznesu. Dyskutowali także o konkurencyjności i wzroście gospodarczym.

Drukuj

MF: Zmiany w przepisach dotyczących spółek komandytowo-akcyjnych

Spółki komandytowo-akcyjne będą podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że to spółka, a nie jej wspólnicy, będzie zobowiązana do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym.

Drukuj

Niższe dopłaty dla chronionego rynku pracy

Jeszcze tylko przez cztery miesiące wysokość dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych będzie zróżnicowana w zależności od statusu firmy.

Drukuj

Informacja POPON: Publikacja drugiego projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego pomocy publicznej przesunięta

Według danych uzyskanych przez POPON od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie GBER listopadowy termin opublikowania drugiego projektu rozporządzenia GBER stanowił zapowiedź Komisji i tak należało go traktować. Opóźnienie wynika z bardzo intensywnych prac, które trwają na projektem i ilości uwag zgłoszonych przez poszczególne państwa członkowskie oraz faktu, iż drugi projekt będzie poszerzony o dodatkowe przeznaczenia pomocy (tj. np. pomoc na kulturę, sport, sieci szerokopasmowe).

Drukuj

Informacja POPON: ustawa okołobudżetowa przyjęta bez poprawek

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Senat w dniu wczorajszym przyjął bez poprawek ustawę okołobudżetową, również w zakresie art. 3 dotyczącego zmian w dofinansowaniach do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ustawa została przyjęta w kształcie przyjętym przez Sejm w dniu 8 listopada 2013 r. Zostanie przekazana na ręce Prezydenta.

Drukuj

Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza, Onet, Money, Finanse Wnp, Serwis Wolters Kluwers cytują stanowisko POPON w sprawie ustawy okołobudżetowej

Media napisały jeszcze przed ogłoszeniem ustawy, iż część senatorów chce odrzucenia ustawy okołobudżetowej; m.in. dlatego, że przewiduje ona zmniejszenie dopłat do miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Drukuj

Senat przyjął ustawę okołobudżetową bez poprawek. Od 1 kwietnia 2014 roku wszyscy pracodawcy otrzymają tyle samo

31 marca 2014 roku przestanie obowiązywać zróżnicowanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zależności od statusu firmy, czy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Chwilę później zniknie z rynku duża część zakładów pracy chronionej. Również osoby z niepełnosprawnością będą zmuszone odnaleźć się w nowej rzeczywistości otwartego rynku pracy.

Drukuj

Polska Agencja Prasowa: Senat. Część senatorów za odrzuceniem ustawy okołobudżetowej

Część senatorów chce odrzucenia ustawy okołobudżetowej; m.in. dlatego, że przewiduje ona zmniejszenie dopłat do miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Drukuj

Artykuł POPON w DGP: Kogo należy wskazać w kategorii osób niepełnosprawnych bez ustalonego stopnia niepełnosprawności, pisze radca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Wysyłamy co miesiąc informacje i deklaracje miesięczne do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W nowych drukach należy obecnie wykazywać osoby niepełnosprawne bez ustalonego stopnia niepełnosprawności. Jakie osoby należy zaliczać do tej kategorii

Drukuj

Artykuł POPON w DGP: W jakich terminach należy złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON, pisze radca prawny POPON Mateusz Brząkowski

W jakich terminach pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Co dzieje się w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie wniosku przypada na sobotę lub niedzielę

Drukuj

Artykuł POPON w DGP: Czy przysługuje dopłata do wynagrodzenia osoby, która jest na zasiłku przedemerytalnym, pisze radca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Chcemy zatrudnić osobę niepełnosprawną z umiarkowanym stopniem która jest na zasiłku przedemerytalnym. Zastanawiamy się jednak, czy uzyskamy na taką osobę dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan