facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji



2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zpchr i byłych zpchr
  • Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka
  • Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.  Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Rusza „mały ZUS”. Przedsiębiorcy zapłacą mniej

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. małego ZUS. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Drukuj

Zaprezentowano Strategię na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030. Cel nadrzędny: zwiększenie zatrudnienia

Pełne włączenie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i zawodowe, a także zagwarantowanie realizacji praw określonych w Konwencji o prawach osób niepelnosprawnych poprzez stworzenie ram długofalowej polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnością. To główne założenia Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030, która została zaprezentowana w grudniu 2018 r. w Warszawie podczas jubileuszowego, 10. posiedzenia Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

Drukuj

Skutki niezłożenia wniosku o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania z PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, korzystający ze wsparcia w postaci dofinansowania do ich wynagrodzeń, mają możliwość korygowania złożonych wniosków Wn-D oraz załączników INF-D-P i INF-O-PP. Uprawnienie to nie jest ograniczone żadnym terminem. Okazuje się jednak, że w pewnych sytuacjach złożenie korekty nie jest możliwe. Wówczas skorygowanie wniosku może być dokonane jedynie na skutek prowadzonego postępowania administracyjnego, realizowanego w celu wydania decyzji o wysokości dofinansowania. Niestety, wnioskowanie o wydanie takiej decyzji nie jest już nieograniczone czasowo.

Drukuj

Małe zaniżenie składki bez wpływu na dopłaty do pensji. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pracodawca nie będzie musiał zwracać dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, jeśli niedopłacona przez niego kwota należności na ZUS nie przekroczy 2 proc. składek za dany miesiąc.

Drukuj

Minister Jerzy Kwieciński powołał Radę Dostępności

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, 20 grudnia 2018 r. powołał do życia Radę Dostępności. Jej zadaniem będzie wsparcie ministerstwa w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prowadzących do zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej i serwisów internetowych. Pracująca społecznie Rada zajmie się także przygotowaniem systemu certyfikacji. Certyfikaty dostępności na mocy Ustawy o dostępności będą wymogiem dla instytucji.

Drukuj

Jak uzyskać prawo do renty z tytułu niepelnosprawności, kto może liczyć na rentę socjalną

Podpowiadamy, jak uzyskać prawo do renty z tytułu niepełnosprawności, jeśli ma się już odpowiednie zaświadczenie od lekarza orzecznika ZUS. Podajemy także, kto może liczyć na rentę socjalną i jakie są przywileje osób niepełnosprawnych w pracy.

Drukuj

W branży usług ochrony osób i mienia zatrudnionych jest około 115 tys. pracowników kwalifikowanych

Pracownik ochrony to często niedoceniany i postrzegany stereotypowo zawód. Wbrew jednak powszechnej opinii, na barkach pracownika ochrony spoczywa duża odpowiedzialność, a sama praca jest stresująca i często niebezpieczna. Według różnych źródeł w Polsce jest od 200 do 250 tys. pracowników ochrony. W rzeczywistości kwalifikowanych pracowników, którzy zostali wpisani na listy prowadzone przez Komendantów Wojewódzkich Policji, jest znacznie mniej, o czym świadczą dane jakie otrzymaliśmy od Rzecznika Prasowego Komendy Głównej Policji insp. Mariusza Ciarki.

Drukuj

Marlena Maląg nową Prezes Zarządu PFRON

Marlena Maląg odebrała z rąk minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej powołanie na prezesa zarządu PFRON – poinformował w środę, 19 grudnia 2018 r., resort rodziny i pracy. Wcześniej pełniła funkcję wicewojewody wielkopolskiego.

Drukuj

PIP o pracy tymczasowej: Pracodawców użytkowników może być wielu

Nie ma ograniczenia liczby podmiotów, na rzecz których praca tymczasowa może być wykonywana. W oficjalnym stanowisku w sprawie 18-miesięcznego limitu Główny Inspektorat Pracy stanął po stronie agencji

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan