facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową XII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2017
  • Lodołamacze
  • LODOŁAMACZE 2017
Drukuj

Konferencja z okazji ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na konferencję naukową z okazji 5-lecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która odbędzie się na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: https://goo.gl/1EY1wk.

Drukuj

POPON zaproszony na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała zaproszenia na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

Drukuj

Informator ZUS: jakie świadczenia Ci przysługują?

Skorzystaj ze świadczeń z ZUS , pomocy z PFRON i gminy, uzyskaj dodatkowe uprawnienia pracownicze.

Drukuj

POPON na konferencji dotyczacej projektu zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na zaproszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczy w Konferencji dotyczącej konsultacji społecznych odnoszących się do zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Drukuj

Rafalska: Chcielibyśmy w 2019 r. wyrównać zasiłki dla opiekunów niepełnosprawnych

Chcielibyśmy, by w 2019 r. zostały wyrównane zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Chodzi o różnice w wysokości świadczeń dla opiekunów dzieci i dorosłych. Zaznaczyła, że najpierw musi zostać uchwalona ustawa dot. orzecznictwa.

Drukuj

Program „Za życiem”, a wraz z nim rewolucyjne zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt[1] zmian ustawowych służących realizacji programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Wraz ze zmianami realnie związanymi z realizacją wspomnianego programu, zaproponowano nowelizację w regulacjach dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Drukuj

PFRON: Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako Lider projektu pt.: „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.3, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organizacji pracodawców do uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

Drukuj

MRPiPS: Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Szanowni Państwo, mijają 53 lata, odkąd prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Johnson ogłosił proklamowany przez Kongres Dzień Bezpiecznej Białej Laski. Podczas IV posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych, które odbyło się pięć lat później, data 15 października została ustanowiona Międzynarodowym Dniem Białej Laski.

Drukuj

PFRON: Współpraca Ochotniczych Hufców Pracy z PFRON

Wypracowanie wspólnych planów działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym było jednym z tematów posiedzenia Rady Programowej Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON odebrała na posiedzeniu akt powołania w skład Rady z rąk Marka Surmacza Komendanta Głównego OHP.

Drukuj

System orzekania o niepełnosprawności potrzebuje zmian [ZDJĘCIA]

Obowiązujący w Polsce system orzekania o niepełnosprawności jest wadliwy i wymaga zmian - mówili specjaliści podczas Zachodniopomorskiego Konwentu Regionalnego przygotowującego do III Ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Kwestia wydawania zaświadczeń o niepełnosprawności i niezdolności do pracy zdominowała dyskusję.

Drukuj

Wszyscy kombatanci jednak zaparkują na „kopertach”? Tak chcą senatorowie

Członkowie senackiej Komisji ds. Praw Człowieka, Praworządności i Petycji głosowali 11 października 2017 r. nad projektem ustawy, dającej kombatantom prawo m.in. do parkowania na miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Był to finał ciągnących się od kwietnia prac. Decyzja senatorów może wzbudzić niemałe kontrowersje.

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan