facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 2017

Dodano: 2017-05-17 11:40:32

  

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jaka jest wysokość jednorazowego odszkodowania w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.?

 

Dla kogo jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie należy do świadczeń pieniężnych. Przysługuje poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje również uprawnionym członkom rodziny, jeżeli następstwem wypadku przy pracy jest śmierć osoby ubezpieczonej. Ponadto odszkodowanie przysługuje w razie śmierci na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, któremu przysługiwało prawo do renty z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

 

Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

  1. małżonek (odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w przypadku orzeczenia separacji);
  2. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej;
  3. rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Marta Borysiuk

Źródło: kadry.infor.pl

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan