facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Dodano: 2017-04-21 07:51:53

  

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien się upewnić, że firma, od której chce kupić usługę, ma uprawnienia do udzielenia takiej ulgi.

 

Kto obecnie może wystawiać informacje o uldze we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Warunki, na jakich może zostać udzielona ulga z tytułu wpłat na PFRON określa art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2046 ze zm.). Od 1 lipca 2016 r. przepis ten uległ zmianie. Obecnie wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

  1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo albo osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości co najmniej 30 proc.

 

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

  1. udokumentowanie zakupu fakturą,
  2. uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu,
  3. udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup – od 1 lipca 2016 r. informacja musi być sporządzona na formularzu INF-u.

 

Czytaj cały artykuł

Autor: Edyta Sieradzka

Źródło: rp.pl

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan