facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 23 maja 2017 r. Sejm RP - Stanowisko Pracodawców
  • Lodołamacze
  • Krzysztof Hołowczyc Ambasadorem Konkursu Lodołamacze 2017
Drukuj

KPRM: Szef rządu na posiedzeniu Komisji Trójstronnej

W czwartek premier Donald Tusk wziął udział w posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Tematem spotkania z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców była reforma emerytalna.

Drukuj

MPiPS: informacja o wniosku w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji NZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej przedłożył Radzie Ministrów wniosek o ratyfikację, za zgodą wyrażoną w ustawie, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Rozpatrzenie wniosku przez Radę Ministrów jest zaplanowane na 27 marca br.

Drukuj

POPON zadaje pytania BON w sprawach związanych z wystawianiem ulg we wpłatach na PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na prośbę Przedsiębiorców zrzeszonych w Organizacji zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie interpretacji przepisu art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

POPON pyta Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie firm uprawnionych do udzielania ulg kontrahentom nabywającym produkcję lub usługę

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie interpretacji przepisu art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

"Tak" dla ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Pod takim hasłem odbyła się konferencja prasowa Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Drukuj

MPiPS: Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 22.03.2012

W dniu 22 marca 2012 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne TK, poprzedzone spotkaniem Prezydium Komisji. Oba spotkania poświęcone były podsumowaniu konsultacji społecznych i prac Komisji dot. rządowego projektu z dnia 13 lutego 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidującym wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla kobiet i mężczyzn.

Drukuj

POPON: Projekt ustawy deregulacyjnej dyskryminuje osoby niepełnosprawne

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów zakłada otwarcie dostępu do niektórych zawodów, których wykonywanie dotychczas podlegało regulacji w poszczególnych aktach prawnych. Dzięki tym zmianom więcej osób będzie mogło wykonywać określone rodzaje zawodów, jakie dotąd podlegały ograniczeniu i trzeba było pokonać liczne bariery, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia do ich wykonywania.

Drukuj

Zostań Lodołamaczem! - przypomina Głos Wielkopolski

Przełamanie uprzedzeń i nagrodzenie pracodawców otwartych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. To główna idea konkursu Lodołamacze, organizowanego regularnie od 2006 roku.

Drukuj

Więcej pieniędzy, ale i więcej kontroli

Uaktualnienie podstawy obliczania dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością przewiduje nowelizacja ustawy o rehabilitacji, nad którą właśnie rozpoczęły się prace. Niejako w zamian nowela miałaby wprowadzić kontrolę m.in. orzecznictwa oraz tego, czy pieniądze z PFRON na dofinansowanie wynagrodzenia rzeczywiście trafiają do osób z niepełnosprawnością.

Drukuj

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - opinia POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na prośbę organizacji – Pracodawcy RP, przedstawia swoją opinię na temat projektu rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810).

Drukuj

SODiR on-line - nieaktywny przycisk "Zaloguj" lub "Podpisz podpisem PFRON"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w przypadku problemów z działaniem aplikacji SODiR on-line (www.sod.pfron.org.pl), których objawem może być, np. brak możliwości podpisania wysyłanego dokumentu (nieaktywny przycisk „Podpisz podpisem PFRON”) bądź brak możliwości zalogowania się na stronę (dodatkowo sytuacji takiej mogą towarzyszyć błędy wypisywane na konsoli Maszyny Wirtualnej JAVA), należy wykonać następujące kroki, które umożliwią aktualizację zaimplementowanych podczas modyfikacji SODiR skryptów Java:

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan