facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową XII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2017
  • Lodołamacze
  • LODOŁAMACZE 2017
Drukuj

Przedsiębiorcy zwrócą niewydane pieniądze na rehabilitację pracowników do PFRON. Komentarz Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Skomplikowane przepisy związane z wydatkowaniem pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz konieczność opłacania składek od wypłacanych pracownikom świadczeń przez byłe zakłady pracy chronionej to główne powody niewykorzystywania zgromadzonych na nim środków.  

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego oraz zapewnienie sprzętu oraz obsługi technicznej w zakresie tłumaczeń symultanicznych (nr: 6/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 28.03.2013 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski przy zastosowaniu prawidłowej terminologii oraz jednolitego słownictwa i frazeologii oraz dostarczenie i wynajem sprzętu do tłumaczenia wraz z obsługą techniczną dla średnio 26 osób na każdym seminarium i podczas konferencji prasowej które odbędą się w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Rzeszowie.  

Drukuj

Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pytanie POPON w sprawie Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy pytanie w sprawie   upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.  

Drukuj

BON odpowiada na pytania POPON w sprawie interpretacji pojęcia "zmniejszenie ograniczeń zawodowych”

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła  się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji §2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności pojęcia „ograniczenie zawodowe” i „zmniejszenie ograniczeń zawodowych”.  

Drukuj

BON: Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia o pomocy de minimis, które zastąpi wygasające z dniem 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).   Projekt dostępny jest na stronie Komisji http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html  

Drukuj

Inwestycje – szansą na rozwój

Podczas briefingu prasowego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski zapowiedział, iż razem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Investments dr. Janem Kulczykiem będą wspólnie działać na rzecz rozwoju kontaktów biznesowych nad Brdą i w regionie kujawsko-pomorskim. W dniach 20–21 maja br. w Bydgoszczy odbędzie się Okrągły Stół Gospodarczy: Inwestycje – od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej.  

Drukuj

KPRM: 820 zł miesięcznie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.  

Drukuj

Wszystko o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Poradnik Gazety Prawnej przy współpracy z ekspertami POPON

Nie ma wątpliwości, że osoby niepełnosprawne mogą stać się efektywnymi i zmotywowanymi pracownikami. Pracodawca decydujący się na ich zatrudnienie musi jednak pamiętać, że niepełnosprawni to grupa pracowników, która na mocy obowiązujących przepisów podlega szczególnej ochronie. Przysługują im rozszerzone uprawnienia, takie jak dodatkowe urlopy wypoczynkowe czy dodatkowe przerwy w pracy. Piszemy o tym w niniejszym opracowaniu.  

Drukuj

Interwencja senatorska na prośbę POPON w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.

Na prośbę Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Senator RP Władysław Ortyl skierował na 28 posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2013 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.

Drukuj

Członkowie POPON poznają irlandzki system wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

W lutym i marcu 2013 roku członkowie i pracownicy POPON uczestniczyli w wizytach studyjnych w Irlandii realizowanych w ramach projektu „Trener pracy, jako szansa na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.  Członkowie polskiej delegacji spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Socjalnej, Narodowej Rada ds. Niepełnosprawności, Irlandzkiego Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego, Stowarzyszenia KARE oraz  Employ Ability Service (EAS).

Drukuj

Kampania Lodołamacze również w ramach projektu Chorzów bez barier

Ruszyła projekt „Chorzów bez barier”, którego częścią stała się między innymi Kampania Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Lodołamacze 2013. Celem projektu „Chorzów bez barier” jest przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych.  

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan