facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zpchr i w byłych zpchr
Drukuj

Stosowanie weksla w stosunkach pracy – projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia w załączniku poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Drukuj

Całkowity zakaz handlu w niedzielę? - projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia w załączniku poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Drukuj

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia w załączniku projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.

Drukuj

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia w załączniku projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2013 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Drukuj

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia w załączniku projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego. Ma ono zastąpić rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2003 r.

Drukuj

ZMIANY KOMISJI EUROPEJSKIEJ UDERZĄ W NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Komentarz Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON

Już od przyszłego roku Komisja Europejska planuje ograniczyć wymiar pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie. Może to oznaczać utratę przez Polskę dofinansowania do wynagrodzeń dla 240 tys. osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Jak prawidłowo wyliczyć ulgę we wpłatach na PFRON? W Gazecie Podatkowej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, dokonuje miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli jednocześnie nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co...

Drukuj

Bezrobocie nadal na niebezpiecznie wysokim poziomie

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Jacka Brzozowskiego opublikowana przez GUS stopa bezrobocia w lipcu wynosząca 13,1%, choć jest minimalnie niższa (o 0,1 punku procentowego) w stosunku do czerwca, to jednak nadal utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim poziomie.

Drukuj

Projekt rozporządzenia zmieniającego sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia w załączniku projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Drukuj

Niepełnosprawni. Komisja Europejska zmieni projekt rozporządzenia 
o wyłączeniach blokowych

– Wsparcie państwa dla pracowników niepełnosprawnych nie będzie zabronione. W rzeczywistości, podejmując decyzję w sprawie zgodności programów z rynkiem wewnętrznym, Komisja w pełni uwzględni ich korzystne skutki w zakresie promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych – zadeklarował komisarz Joaquin Almunia w odpowiedzi na interpelację europosła Konrada Szymańskiego. Dodał, że zmieniony projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych zostanie ponownie poddany konsultacjom publicznym.

Drukuj

UE nie zabroni udzielania pomocy na zatrudnienie. Komentarz Jana Zająca, Prezesa POPON, w Dzienniku Gazecie Prawnej

Komisja Europejska analizuje uwagi zgłoszone w sprawie nowego projektu rozporządzenia, które mogłoby ograniczyć dotowanie pensji niepełnosprawnych pracowników, i zapowiada wprowadzenie do niego zmian.

Drukuj

P.o. prezes PFRON o sytuacji Funduszu

Kwota dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z budżetu państwa nie zmieni się, a Fundusz najprawdopodobniej zachowa osobowość prawną – mówił Jacek Brzeziński, p.o. prezesa zarządu Funduszu na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Społecznej przy zarządzie PFRON, które 20 sierpnia odbyło się w Warszawie.

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan