facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zpchr i w byłych zpchr
Drukuj

Jak kwalifikować symbole przyczyn niepełnosprawności - odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do BON o udzielenie wyjaśnień w sprawie zasad wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Pytanie do BON – czy PFRON może kontrolować zakładowy fundusz rehabilitacji?

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w zakresie dotyczącym organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Drukuj

Świętokrzyskie media o obawach regionu dotyczących rynku pracy osób niepełnosprawnych

Nawet kilka tysięcy osób niepełnosprawnych ze Świętokrzyskiego może stracić prace na początku przyszłego roku. Wszystko przez propozycje Komisji Europejskiej, która wprowadza limity na pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających takie osoby.

Drukuj

Pracodawcy RP: Wyraźniejsze ożywienie dopiero w 2014 roku

– Środowe dane o wzroście gospodarczym w II kwartale (0,8%) wskazują na to, że można spodziewać się wejścia Polski w fazę ożywienia gospodarczego w drugiej połowie roku – mówi ekspert Pracodawców RP Jacek Brzozowski.

Drukuj

PFRON: Z dniem 16 sierpnia 2013 r, Prezes Rady Ministrów Premier Donald Tusk powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu

Z dniem 16 sierpnia 2013 r., Prezes Rady Ministrów Premier Donald Tusk powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. Jackowi Brzezińskiemu dotychczasowemu Zastępcy Prezesa ds. Finansowych.

Drukuj

Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej

W związku z apelem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych o zaangażowanie pracodawców, organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych w sprawę wejścia w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej w proponowanym kształcie, otrzymaliśmy od Fundacji Podaj Dalej odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej.

Drukuj

Gospodarka wraca na dobre tory

Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 13,1%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik ten spadł więc o 0,1 pkt proc.

Drukuj

Urzędy sprawne w 99 proc.

Wiele instytucji państwowych ignoruje wymóg zatrudnienia 6 procent osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Czy wystawiając informację o kwocie obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, należy w wysokości wynagrodzeń uwzględniać ekwiwalent w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Czy pracodawca wystawiający informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON powinien w obliczeniach wysokości wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uwzględniać różnego rodzaju ekwiwalenty (za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pranie...

Drukuj

W jaki sposób zaliczyć do kosztów płacy diety i koszty przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika niepełnosprawnego podróży służbowej, pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Ubiegamy się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Z uwagi na to, że żadne przepisy obowiązujące w polskim systemie prawnym nie zawierają legalnej definicji wynagrodzenia za pracę, a tym samym brak jest w przepisach definicji wynagrodzenia brutto, mamy...

Drukuj

Czy przez pojęcie osoby niewidomej należy rozumieć osobę zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia, która jako przyczynę niepełnosprawności ma wskazany kod 04-O, pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i zatrudniamy kilka osób, które w orzeczeniu jako przyczynę niepełnosprawności mają wpisany kod 04-O. Nasi pracownicy mają w większości umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Czy ten symbol niepełnosprawności uprawnia nas do...

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan