facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenia Członków POPON
Drukuj

Na Mazowszu wiedzą jak zatrudniać osoby niepełnosprawne

Barbara Borys Damięcka Senator RP, Wanda Nowicka Wicemarszałek Sejmu i Joanna Fabisiak Poseł RP i Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, to tylko nieliczni z gości, którzy wzięli udział w Gali wręczenia nagród najlepiej zatrudniającym osoby niepełnosprawne na Mazowszu pracodawcom i instytucjom.

Drukuj

Na Pomorzu rozdano statuetki firmom, organizacjom i stowarzyszeniom najlepiej zatrudniającym osoby niepełnosprawne

W uroczystej gali wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń oraz Wiceprezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska, a także licznie zaproszeni goście.

Drukuj

W Bydgoszczy przełamują lody i tańczą z Prezydentem Bydgoszczy

Tegoroczna gala regionalna Pomorza i Kujaw odbyła się w Galerii Miejskiej BWA w poniedziałek 9 września. W uroczystości wzięli udział licznie zaproszeni goście. Galę relacjonowały media.

Drukuj

Myślą inaczej i łamią lody na Dolnym Śląsku

Centrum handlowe, roznoszenie korespondencji, obsługa ksero, bar gastronomiczny, dziennikarstwo to tylko kilka przykładów jak można łamać bariery i zatrudniać osoby niepełnosprawne na Dolnym Śląsku.

Drukuj

Uwagi POPON do projektu rozporządzenia Komisji (EU) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimi

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia swoje uwagi do projektu rozporządzenia Komisji (EU) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które zostały przekazane w liście skierowanym do Komisji Europejskiej.

Drukuj

Projekty rozporządzeń Komisji Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z projektami rozporządzeń Komisji Europejskiej:

Drukuj

Zmiany Komisji Europejskiej uderzą w niepełnosprawnych. Komentarz Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON

Już od przyszłego roku Komisja Europejska planuje ograniczyć wymiar pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie. Może to oznaczać utratę przez Polskę dofinansowania do wynagrodzeń dla 240 tys. osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Czy po utracie statusu zakładu pracy chronionej istnieje możliwość zachowania przez przedsiębiorcę środków zgromadzonych w ramach funduszu rehabilitacji, w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski, radca prawny POPON

Od ponad 10 lat jesteśmy zakładem pracy chronionej, ale w związku ze zwolnieniami grupowymi w firmie, którymi objęte są m.in. osoby niepełnosprawne, jesteśmy zmuszeni zawiadomić wojewodę o utracie statusu ZPChr, gdyż nie utrzymujemy już 50 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z...

Drukuj

Nowe druki miesięcznych informacji i deklaracji składanych do PFRON w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brząkowski

Za okresy sprawozdawcze, począwszy od września 2013 roku, pracodawcy powinni przesyłać elektronicznie formularze INF i DEK w zmienionej wersji. Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) przewidują...

Drukuj

Potrzebne konkretne działania na rzecz niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny potrzebują nie tylko upowszechnienia idei Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, ale również wprowadzenia w życie wielu konkretnych rozwiązań – przekonywał prezydent podczas czwartkowej konferencji.

Drukuj

Interpelacja nr 19950 w sprawie zakresu planowanych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kontekście ostatnich wypowiedzi ministra Jarosława Dudy

Poniżej prezentujemy odpowiedź Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy na interpelację posła Bogdana Rzońcy w sprawie zakresu planowanych zmian w ustawie o rehabilitacji i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Drukuj

Stosowanie weksla w stosunkach pracy – projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia w załączniku poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan