facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 23 maja 2017 r. Sejm RP - Stanowisko Pracodawców
  • Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie – XII edycja na start
Drukuj

Pracodawcy RP: Polacy są coraz bardziej produktywni w pracy

W porównaniu z 2010 r. wskaźnik wydajności pracy na jednego zatrudnionego wzrósł w Polsce o 3,3 proc. To jeden z najlepszych wyników w Europie. Pozytywne jest również to, że wskaźnik ten stale rośnie. – Jest to związane ze stosowaniem w firmach nowoczesnych technologii i zapewnieniem lepszej organizacji pracy – mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

Drukuj

MPiPS: Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na II Kongresie Demograficznym 2012

Drugi Kongres Demograficzny 2012, „Polska w Europie - Przyszłość demograficzna”, organizowany przez Rządową Radę Ludnościową, przy udziale m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, odbył się w dniach 22-23 marca 2012 r. w Warszawie.

Drukuj

POPON zabiega o zmianę projektu ustawy deregulacyjnej

W dniu 29 marca br. Wiceprezes Zarządu Krajowego POPON Monika Bugajewska-Tykarska spotkała sie z Posłem Markiem Plurą w sprawie projektu ustawy z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, których wykonywanie dotychczas podlegało regulacji w poszczególnych aktach prawnych.

Drukuj

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierciAndrzeja Mierzwy Prezesa Firmy TRAWIPOL - AZ Sp. z o.o.Członka Śląskiej Rady WojewódzkiejPolskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Drukuj

PFRON: Termin składania sprawozdań finansowych za 2011 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (pobierz).

Drukuj

Pracodawcy RP: Jakość konsultacji społecznych pozostawia wiele do życzenia

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od 2009 roku prowadzą Centrum Monitoringu Legislacji, oceniające jakość prowadzonych konsultacji społecznych. – Z naszych doświadczeń wynika, że administracja publiczna ciągle traktuje je jako zło konieczne – mówi ekspert organizacji Grzegorz Byszewski.

Drukuj

KPRM: Realizacja exposé

Stan realizacji najważniejszych zadań z exposé premiera Donalda Tuska na dzień 27 marca 2012 r.

Drukuj

RPO: Potrzeba ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pt. Mówią, że się "nie da". My, uważamy inaczej! Spotkanie organizowane przez Humanity in Action Polska miało na celu wskazanie potrzeby ratyfikacji przez nasz kraj Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych - 27 marca 2012 r.

Drukuj

KPRP: FDP o roli telewizji w przełamywaniu barier

„Rola telewizji w przełamywaniu barier”- to temat spotkania, które odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne Społeczeństwo – Bezpieczna Rodzina”. Dyskusja będzie tłumaczona na język migowy.

Drukuj

POPON weźmie udział w TARGACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. We współpracy z Urzędem Miasta Poznania zapraszamy - zgłoś się, przyjdź

Przedsiębiorczym można być zawsze, będąc właścicielem firmy, studentem, uczniem... Ta cecha charakteru przydaje się w różnych sytuacjach, warto więc dowiedzieć się o przedsiębiorczości więcej, poznać ludzi którzy dzięki odnieśli sukces i zastanowić się jak wykorzystać ją na swojej własnej ścieżce kariery zawodowej czy biznesowej.

Drukuj

KPRM: Szef rządu na posiedzeniu Komisji Trójstronnej

W czwartek premier Donald Tusk wziął udział w posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Tematem spotkania z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców była reforma emerytalna.

Drukuj

MPiPS: informacja o wniosku w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji NZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej przedłożył Radzie Ministrów wniosek o ratyfikację, za zgodą wyrażoną w ustawie, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Rozpatrzenie wniosku przez Radę Ministrów jest zaplanowane na 27 marca br.

Drukuj

POPON zadaje pytania BON w sprawach związanych z wystawianiem ulg we wpłatach na PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na prośbę Przedsiębiorców zrzeszonych w Organizacji zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych się z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie interpretacji przepisu art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

POPON pyta Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie firm uprawnionych do udzielania ulg kontrahentom nabywającym produkcję lub usługę

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie interpretacji przepisu art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan