facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 23 maja 2017 r. Sejm RP - Stanowisko Pracodawców
  • Lodołamacze
  • Krzysztof Hołowczyc Ambasadorem Konkursu Lodołamacze 2017
Drukuj

Kiedy można skorzystać z ułatwień w uzyskaniu statusu zakładu pracy chronionej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jako spółka przejęliśmy pracowników zakładu pracy chronionej w związku z jego podziałem. Sami chcemy uzyskać status ZPChr w przyspieszonym trybie, bez spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Drukuj

Podwójne przepisy zapewniają mniej sprawnym taki sam start i kontrakt jak zdrowym pracownikom. Artykuł Mateusza Brząkowskiego, doradcy prawnego POPON w Rzeczpospolitej

Angażując osobę z niepełnosprawnością szef musi pamiętać o odrębnościach związanych z zawarciem samej umowy, jak i o dodatkowych uprawnieniach takiego podwładnego

Drukuj

Czy potwierdzenie niepełnosprawności jednego z pracowników spowoduje obniżenie miesięcznej wpłaty na PFRON - pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Nasza firma nie zatrudniała dotychczas osoby niepełnosprawnej. Wpłacaliśmy zatem kary na PFRON. Jednak ostatnio w dokumentacji jednego z naszych pracowników znalazło się pierwsze orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P. Jaki ma to wpływ na nasze rozliczenia z funduszem

Drukuj

Czy sposób wypłaty pensji wpływa na prawo do dofinansowania wynagrodzeń z PFRON - pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne i chcemy otrzymywać z tego tytułu dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON.

Drukuj

Sytuacja ZPChr po 1 lipca 2012 r. - pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON w Gazecie Podatkowej

Od 1 lipca 2012 r. obowiązują przepisy prawne, które dotyczą bezpośrednio pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Z jednej strony zwiększają one wysokość wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych uprawniający do posiadania przez pracodawców statusu ZPChr, z drugiej zmniejszają maksymalne kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Drukuj

Nowe rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

W dniu 17 lipca podpisane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Drukuj

Senat uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji bez poprawek

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 26 lipca br. (czwartek) Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Drukuj

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji w Senacie

Na posiedzeniu w Senatu dniu 26 lipca senatorowie będą głosowali za przyjęciem nowelizacji ustawy o rehabilitacji.

Drukuj

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła nowelizację ustawy o rehabilitacji bez poprawek

W dniu 18 lipca br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, którego przedmiotem było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 147).

Drukuj

Posiedzenie Rady Nadzorczej PFRON

W dniu wczorajszym (18 lipca br.) obradowała Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W obradach uczestniczył Pan Maciej Dudek, członek Rady Nadzorczej PFRON (wiceprzewodniczący Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) reprezentujący Pracodawców RP.

Drukuj

Dane pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON

POPON przedstawia zaktualizowane dane dotyczące liczby pracodawców i pracowników zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON w podziale na typ pracodawcy i stopień niepełnosprawności pracowników na podstawie informacji przedstawionych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Iwona Hickiewicz nowym Głównym Inspektorem Pracy

Pani Iwona Hickiewicz została Głównym Inspektorem Pracy. Zastąpi na tym stanowisku Annę Tomczyk, która złożyła rezygnację z powodów osobistych.

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan