facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 23 maja 2017 r. Sejm RP - Stanowisko Pracodawców
  • Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie – XII edycja na start
Drukuj

Termin nie biegnie do czasu złożenia wyjaśnień

Pracodawca ma prawo wysłuchać pracownika przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli jest to niezbędne do ustalenia, czy doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę należy wówczas liczyć od momentu odebrania wyjaśnień.

Drukuj

Wprowadzenie KAS – zmiany ważne dla przedsiębiorców

Działania kontrolne urzędu celno-skarbowego podlegają przepisom o Krajowej Administracji Skarbowej, bez uwzględnienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. O kontroli podatkowej skarbówka jednak uprzedzi.

Drukuj

ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.

Drukuj

POPON uczestnikiem Debaty "Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Szanse i wyzwania." Najwyższa Izba Kontroli 11 kwietnia 2017 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych została zaproszona do udziału w organizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli debacie „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Szanse i wyzwania."

Drukuj

UOKiK czeka na sygnały o zmowach. Także anonimowe

Wiesz o zmowie przedsiębiorców? Możesz anonimowo zawiadomić UOKiK. Ruszył pilotażowy program pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów.

Drukuj

Wyrównanie pensji do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenia od 1 stycznia 2017 r. wynosi 2000 zł. Pracodawca ma obowiązek podnieść każdemu pracownikowi wynagrodzenie do tej właśnie kwoty. Jak to zrobić?

Drukuj

Praca i nieprawidłowe zwolnienie: Kiedy pracownik traci zasiłek chorobowy

Brak zwolnienia lekarskiego, praca podczas choroby czy spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu pozbawia ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego.

Drukuj

Mała spółdzielnia udzieli ulg na PFRON. Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby spółdzielnie socjalne mające mniej niż 25 pracowników mogły udzielać obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Drukuj

ZUS kwestionuje zlecenia z poprzednich lat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ramach prowadzonych kontroli, zaczyna kwestionować umowy cywilnoprawne zawierane w poprzednich latach. ZUS twierdzi, że podstawa wymiaru składek powinna być wyższa, czego skutkiem jest powstanie po stronie przedsiębiorców obowiązku uregulowania zaległości nawet za kilka lat wstecz.

Drukuj

Nowe składki emerytalne: Mali przedsiębiorcy zapłacą 32 zł na ubezpieczenie i dostaną emeryturę minimalną

Planowane ułatwienia w opłacaniu ZUS przez samozatrudnionych to jeszcze więcej groszowych świadczeń w przyszłości i dodatkowe wydatki dla budżetu.

Drukuj

Polski system skutecznie zniechęca do pracy niepełnosprawnych. Ten przypadek to potwierdza

W Polsce aktywnych zawodowo jest około 465 tys. z ponad 2 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Dla nich praca to nie tylko możliwość samostanowienia i utrzymania, ale w niektórych przypadkach również rehabilitacja i terapia.

Drukuj

Brak wynagrodzenia i urlopu: Kiedy pracodawca dostanie grzywnę za łamanie praw pracownika

Za brak pisemnej umowy, niepłacenie w terminie wynagrodzenia czy nieudzielenie urlopu pracodawcy grożą kary finansowe.

Drukuj

Będzie praca na poczcie. Prezes PFRON tłumaczy, kiedy i gdzie szukać ofert

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie z Pocztą Polską w sprawie m.in. zwiększenia w jej placówkach stopnia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Drukuj

Badania lekarskie pracownika: Kiedy są przeprowadzane i kto za nie płaci

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez ważnych badań lekarskich, musi także pokryć koszt ich przeprowadzenia.

Drukuj

II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 23 maja 2017 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma zaszczyt zaprosić na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” Warszawa 23 maja 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8 , Sala Kolumnowa

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan