Bronimy miejsc pracy osób niepełnosprawnych

Dodano: 2013-10-11 06:15:24

  

:: BROŃ SWOJEGO MIEJSCA PRACY - WYŚLIJ SWÓJ PROTEST

 

:: DZIAŁANIA POPON W SPRAWIE ZMIAN W SOD

 

:: WYDARZENIA


:: MATERIAŁY DO POBRANIA

 

:: RELACJE MEDIÓW

 

BROŃ SWOJEGO MIEJSCA PRACY - WYŚLIJ SWÓJ PROTEST

 

Zachęcamy pracodawców i osoby niepełnosprawne do wysyłania protestów w obronie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w związku ze zmianami w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Poniżej znajdziecie Państwo propozycje listów protestacyjnych do ewentualnego wykorzystania. Protesty można wysłać drogą mailową lub pocztą tradycyjną na poniższe adresy.

 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wzór listu

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wzór listu

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Nowogrodzka 11, 00- 513 Warszawa

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wzór listu

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wzór listu

 

Napisz do swojego posła lub senatora

Wzór listu do Senatora

Link do adresów:

Sejm

Senat


 

Prosimy o informację o wysłanych protestach na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

DZIAŁANIA POPON W SPRAWIE ZMIAN W SOD

 

 1. Zagrożenie dla miejsc pracy osób niepełnosprawnych jest bardzo poważne - przekonują parlamentarzystów przedstawiciele POPON
 2. Pracodawcy z województwa podkarpackiego protestują przeciwko obniżaniu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 3. POPON informuje parlamentarzystów o negatywnych skutkach zmian w SOD
 4. POPON protestuje przeciwko obniżaniu wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 5. Uwagi Polskiej Organizacji Pracodawcy Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu ustawy okołobudżetowej
 6. Spotkania z wielkopolskimi posłami
 7. Spotkanie pracodawców oddziału dolnośląskiego z parlamentarzystami
 8. Spotkanie Rady Wojewódzkiej oddziału małopolskiego z parlamentarzystami
 9. Wielkopolscy pracodawcy przeciwko zmianom dofinansowań
 10. Śląsk przeciw rewolucji rządowej
 11. Pracodawcy Dolnośląscy mówią „nie” likwidacji rynku chronionego
 12. Pracodawcy łódzcy opowiedzieli się przeciwko propozycjom rządowym
 13. W lubuskim walczą o rynek pracy osób niepełnosprawnych
 14. Pomorskie zgłasza swój sprzeciw
 15. Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz POPON zapraszają na spotkanie pracodawców, parlamentarzystów oraz samorządowców
 16. Spotkanie Parlamentarzystów i Pracodawców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian w dofinansowaniach - Gościem będzie Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
 17. Pracodawcy z województwa mazowieckiego tracą zaufanie do Państwa
 18. Koszty społeczne będą niewspółmierne do korzyści - mówią pracodawcy w Małopolsce
 19. Zagrożenia dla chronionego rynku pracy osób niepełnosprawnych w 2014 roku - konferencja w Rzeszowie
 20. Konferencja prasowa POPON: Zmiana systemu pomocy w Polsce – czy niepełnosprawny musi odejść?
 21. Spotkanie Parlamentarzystów i Pracodawców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian w dofinansowaniach
 22. Spotkanie POPON z posłem Pawłem Olszewskim
 23. Relacja z konferencji prasowej Poseł Anny Bańkowskiej oraz członka rady wojewódzkiej POPON Piotra Holki
 24. Stanowisko Pracodawców RP w sprawie zmian w ustawie okołobudżetowej
 25. Koalicja rządowa za zmianami w SOD. Zakłady pracy chronionej powinny upaść ... – zaskakujące wypowiedzi w trakcie obrad komisji
 26. Działania POPON w interesie pracodawców
 27. Spotkanie ministra Jarosława Dudy z pracodawcami osób niepełnosprawnych w Bydgoszczy. Zrównanie dofinansowań od 1 maja 2015 r.
 28. POPON nie przestaje spotykać się i przekonywać parlamentarzystów
 29. Interpelacja Poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zmian w systemie dofinansowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
 30. Decyzja Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w części dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 31. Poseł Jan Bury na spotkaniu z POPON: Będziemy poszukiwać rozwiązań, które nie zagrożą rynkowi pracy osób niepełnosprawnych
 32. POPON na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 33. Zwiększyć środki finansowe na SOD – POPON proponuje poprawkę do ustawy
 34. Spotkanie przedstawiciela Pomorskiej Rady Wojewódzkiej POPON z senatorem Andrzejem Grzybem
 35. Odpowiedź MPIPS na oświadczenie Senator Alicji Chybickiej
 36. Minister Jarosław Duda odpowiada na interpelację Poseł Krystyny Łybackiej
 37. Informacja POPON: ustawa okołobudżetowa przyjęta bez poprawek
 38. Poseł na Sejm Jan Ziobro popiera działania POPON
 39. Poseł Stanisław Wziątek odpowiedział na apel POPON

 

 

WYDARZENIA


Spotkania pracodawców osób niepełnosprawnych w sprawie zmian z SOD

Harmonogram spotkań:

 1. Spotkanie Parlamentarzystów i Pracodawców z Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zmian w dofinansowaniach
 2. Rzeszów - 9 października (środa) 2013 roku o godzinie 13.00 w Sali Konferencyjnej firmy Specjał w Rzeszowie ul. Ciepłownicza 8.
 3. Wrocław - 15 października ( wtorek ) 2013 roku o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej firmy PPH WADEX SA we Wrocławiu, ul. Klimasa 45.
 4. Poznań - 15 października (wtorek) 2013 r. o godzinie 13.00 Camping Malta, ul. Krańcowa 98, Poznań.
 5. Łódź - 16 października (środa) 2013 r. o godzinie 13:00 w Centrum Konferencyjno–Widowiskowym Lutnia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi (WSP) ul. Piotrkowska 243.
 6. Katowice - 16 października (środa) 2013 roku o godzinie 14.00 w Centrum Biurowym Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, sala konferencyjna nr 501, V piętro.
 7. Gdańsk - 17 października (czwartek) 2013 r. o godzinie 11.00, Hotel Kuracyjny Al. Zwycięstwa 255 Gdynia Orłowo.
 8. Kraków - 17 października (czwartek) 2013 roku o godzinie 12.00 w Zajeździe Kościuszkowskim przy Dworku Białoprądnickim, w Krakowie ul. Papiernicza 3.
 9. Warszawa - 17 października (czwartek) 2013 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie ul. Szpitalna 6 lok 18-19.

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

 1. Uwagi POPON w sprawie ustawy okołobudżetowej
 2. Stanowisko podkarpackich pracodawców
 3. Apel POPON do posłów i senatorów
 4. Stanowisko dolnośląskich pracodawców
 5. Stanowisko pracodawców wielkopolskich
 6. Stanowisko pracodawców łódzkich
 7. Stanowisko pracodawców lubuskich
 8. Stanowisko pracodawców pomorskich
 9. Pytanie POPON do Sekretarza Stanu Ireny Wóycickiej z Kancelarii Prezydenta RP
 10. Odpowiedź Sekretarza Stanu Ireny Wóycickiej z Kancelarii Prezydenta RP
 11. Stanowisko pracodawców małopolskich
 12. Stanowisko parlamentarzystów, samorządowców, pracodawców oraz osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego zebranych na spotkaniu w dniu 21 października 2013 w Rzeszowie
 13. Stanowisko Pracodawców RP w sprawie zmian w ustawie okołobudżetowej dot. zrównania rynku chronionego i otwartego
 14. Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 15. Interpelacja Poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zmian w systemie dofinansowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
 16. Pismo do Poseł Krystyny Skowrońskiej
 17. Pismo Poseł Krystyny Skowrońskiej do Prezesa PFRON w sprawie art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 18. Decyzja Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w części dot. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 19. Pismo Prof. Alicji Chybickiej do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przekazanie zajmowanego stanowiska odnośnie zmian w systemie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 20. Interpelacja Posła Stanisława Ożoga do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanych przez rząd zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 21. Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację Posła Stanisława Ożoga
 22. Pismo skierowane przez POPON do Senatorów
 23. Apel dolnośląskich i śląskich organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 24. Poprawka POPON do ustawy okołobudżetowej zgłoszona podczas posiedzenie Komisji Senackiej
 25. Pismo Poseł Julii Pitery do Jana Zająca Prezesa POPON
 26. Interpelacja Poseł Ewy Kołodziej w sprawie zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 27. Informacja POPON: ustawa okołobudżetowa przyjęta bez poprawek
 28. Pismo z Biura Poselskiego Michała Pacholskiego - odpowiedź na interpelację poselską złożoną do Premiera Donalda Tuska
 29. Odpowiedź Ministra Jarosława Dudy na interpelację Posła Stanisława Wziątka w sprawie zastrzeżeń do rządowego projektu ustawy budżetowejRELACJE MEDIÓW

Media interesują się sytuacją pracodawców oraz konsekwencjami proponowanych zmian. W ostatnich kilkunastu dniach ukazało się aż 160 relacji w mediach ogólnopolskich i regionalnych, licząc tylko te dotyczące podjętych przez naszą Organizację działań oraz wypowiedzi przedstawicieli Organizacji.

 

TVN CNBC

Polsat News

Polsat News

Polsat News

Polsat News

Polsat Biznes

Polsat Biznes

TVP Polonia

TVP Warszawa

TVP Rzeszów

TVP Gorzów

TVP Gdańsk

TVP Bydgoszcz

TVP Info

Super Nowości

Konferencja

 

Polskie Radio Program Pierwszy

Polskie Radio Program Pierwszy

Polskie Radio Program Pierwszy

Polskie Radio Program Pierwszy

Polskie Radio Program Pierwszy

Polskie Radio Program Trzeci

Polskie Radio Program Czwarty

Polskie Radio Wrocław

Radio Merkury

RMF FM

Radio Warszawa

Radio PIN


Rzeczpospolita

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita

Dziennik Gazeta Prawna

Dziennik Gazeta Prawna

Dziennik Gazeta Prawna

Gazeta Prawna

Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza

Gazeta.pl

Prawo Pomocy Publicznej

Puls Biznesu

Puls Biznesu

Dziennik Zachodni

Dziennik Polski

Super Nowosci

Super Nowości

Dziennik Wschodni

Gazeta Pomorska

Express Bydgoski

Tygodnik Solidarność

Panorama Leszczyńska

Gazeta Samorządu i Administracji

Nowiny Gliwickie

Interia

Wirtualna Polska

TVP

Polskie Radio

Radio VIA

Money

Money

MSP Money

Kadry ABC

Kadry ABC

Kadry ABC

Biznes

Stooq

Manager Inwestycje

Inwestycje

Niepełnosprawni .pl

Deon

Kariera PB

Qbusiness

W gospodarce

W Polityce

Wnp.pl

Wnp.pl

Gospodarka Podkarpacka