facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Minister Jerzy Kwieciński powołał Radę Dostępności

Dodano: 2018-12-21 10:11:38

  

Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, 20 grudnia 2018 r. powołał do życia Radę Dostępności. Jej zadaniem będzie wsparcie ministerstwa w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prowadzących do zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej i serwisów internetowych. Pracująca społecznie Rada zajmie się także przygotowaniem systemu certyfikacji. Certyfikaty dostępności na mocy Ustawy o dostępności będą wymogiem dla instytucji.

 

W skład Rady, której założenia były wzorowane na rozwiązaniach amerykańskiej organizacji Access Board, wejdzie 50 osób.

 

- Rada jest formalizacją dotychczasowych działań rządu i organizacji pozarządowych – mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. – W skład rady wejdą eksperci rządowi, pochodzący z instytucji, które mają coś do powiedzenia w tej materii. Jednak przede wszystkim radę stworzą eksperci pozarządowi, wywodzący się zarówno z organizacji, jak i ze świata nauki

„Czekaliśmy od dawna”

 

Powołanie rady spotkało się z przychylnością organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami.

 

- Nie mam wątpliwości, że Rada Dostępności to narzędzie niezwykle Polsce potrzebne. To duże wydarzenie, na które czekaliśmy od dawna – mówiła Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych.

 

Rolę nowej Rady widzi także na polu edukacji i rozpowszechniania wiedzy o niepełnosprawności.

 

- Jestem przekonany, że Dostępność Plus to pierwszy program, który tak kompleksowo podejmuje działania w tym obszarze dodał Krzysztof Kotyniewicz, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. – Dostępność nie dotyczy jedynie osób z niepełnosprawnościami, to problem nas wszystkich. Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia może doświadczyć niepełnosprawności.

 

Prezes PZG wyraził nadzieję, że zmiany wypracowane przez Radę doprowadzą do oficjalnego uznania języka migowego i pozwolą na większą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu osób głuchych.

Na jesieni – Ustawa o dostępności

 

Spotkania Rady będą się odbywać co najmniej dwa razy w roku. Pierwsze z nich przewidziane jest na luty 2019. Chociaż członkowie Rady nie otrzymają za swoją pracę wynagrodzenia, będą jednak dysponować budżetem na realizację wyznaczonych zadań.

 

- Wysokość przyznanych środków nie jest jeszcze znana z tego powodu, że nie mamy jeszcze wypracowanych zadań, a co za tym idzie, nie znamy jeszcze potrzeb Rady – mówił minister Kwieciński.

 

Działanie Rady jest opisane w Ustawie o dostępności, której projekt zakłada wprowadzenie różnego rodzaju udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku oraz z czasowo utrudnionym dostępem do usług publicznych. 20 grudnia ustawa została formalnie przekazana do konsultacji. Zgłaszanie uwag zakończy się 20 stycznia 2019 r., zaś prawdopodobna data wprowadzenia jej w życie to jesień 2019 r.

 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/715448

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan