facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Sukces w Sejmie

Dodano: 2018-09-13 19:01:27

  

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji… pozwoli, po przyjęciu poprawek, na korzystanie ze wszystkich instrumentów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Gwarantuje również możliwość odpowiednich korekt od dnia przedstawienia przez pracownika orzeczenia bez symbolu przyczyny niepełnosprawności. POPON jako pierwszy przedstawił propozycje zmian w tym zakresie.

 

 

Dobiegły końca sejmowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy 2773). Jednym z elementów nowelizacji była zmiana w ustawie o rehabilitacji… związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., w którym Trybunał orzekł o niezgodności przepisu związanego z umieszczaniem symbolu przyczyny niepełnosprawności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po ogłoszeniu wyroku zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie miały podstawy prawnej do wydawania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z symbolem „02-P” umożliwiającym identyfikacje rodzaju schorzenia (choroby psychiczne) – na podstawie przepisów rozporządzenia, które zakwestionował TK. Pierwotnie projekt ustawy przewidywał wyłącznie dodanie podstawy prawnej do dalszego umieszczania symboli przyczyn niepełnosprawności w orzeczeniach.

 

POPON jako pierwszy zasygnalizował, że propozycja zmian w ustawie jest zbyt wąska i nie pozwala na uregulowania sytuacji osób niepełnosprawnych, które uzyskają orzeczenie w okresie pomiędzy wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego a wejściem w życie znowelizowanych przepisów. Brak dodatkowych regulacji istotnie wpływał na stosowanie niektórych przepisów ustawy - możliwości korzystania z wyższego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz na sposób zaliczania niektórych osób niepełnosprawnych do wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniających do wystawiania informacji w zakresie obniżania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NIepełnosprawnych. POPON bezpośrednio po publikacji pierwotnego projektu nowelizacji zaproponował w pismach skierowanych m.in. do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej i Pana Ministra Krzysztofa Michałkiewicza propozycję konkretnych przepisów, których dodanie do projektu w najbardziej optymalny sposób rozwiąże powstałe trudności ze stosowaniem przepisów ustawy o rehabilitacji. Propozycja obejmowała możliwość wydawania zaświadczeń i posługiwanie się nimi dla potrzeb ustawy, co pozwoliłoby uniknąć konieczności ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o kolejne orzeczenia, w których byłyby już wpisane właściwe symbole przyczyny niepełnosprawności.

 

Powyższą propozycję POPON prezentował również na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym rozpatrywano projekt ustawy. W czasie 2. czytania została zgłoszona poprawka, która, w oparciu o koncepcję, wskazaną przez POPON, zaświadczeń pozwoli na uregulowania sytuacji korzystania ze wszystkich instrumentów wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Treść propozycji POPON została uzupełniona o odpowiednie tryby wydawania stosownych zaświadczeń. Warto również podkreślić, że projekt uzupełniono o precyzyjny przepis regulujący kwestię okresów sprzed wejściem w życie w zakresie uzyskania dofinansowań i wskaźników zatrudnienia.

 

Poprawka zyskała pozytywną opinię Komisji i została przyjęta przez Sejm. Projekt trafi teraz do prac w Senacie. Ustawa zakłada wejście w życie przepisów 14 dni po ogłoszeniu.

 

Źródło:POPON

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan