facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

PFRON: Sięgnij po sukces

Dodano: 2018-05-15 11:25:25

  

„Sięgnij po sukces” – to hasło Dnia Osób z Niepełnosprawnością, zorganizowanego 11 maja, przy współpracy PFRON, w placówkach ZUS w całej Polsce. Wydarzenie objęła patronatem Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

W wybranych lokalizacjach na wszystkich zainteresowanych tematyką wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami czekali eksperci z ZUS, PFRON, ITS, NFZ oraz lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się tą problematyką. Można było zasięgnąć informacji m.in. na temat rent i innych świadczeń, dotacji i dofinansowań, adaptacji pojazdów, czy dopłat do zakupu sprzętu ortopedycznego.

 

Dzień Osób z Niepełnosprawnością zainaugurowała konferencja w Warszawie, w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Jej organizatorami byli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Transportu Samochodowego.

 

– Nasze dzisiejsze spotkanie to odpowiedź na potrzebę systemowego rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością, kompleksowego podejścia do tych problemów – podkreśliła minister Elżbieta Rafalska. Nawiązała też do współpracy pomiędzy podległymi jej instytucjami, podając za przykład realizację ubiegłorocznego porozumienia pomiędzy ZUS i PFRON. Jak zaznaczyła, współpraca ta świadczy o ciągłości działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, o tym, że podejmowane inicjatywy nie są jedynie odpowiedzią na pojawiające się kryzysy.

 

W imieniu ZUS gości przywitał Mariusz Jedynak z zarządu tej instytucji. Otwierający konferencję referat wygłosił Krzysztof Czechowski, dyrektor Departamentu Promocji i Informacji PFRON. Swoje wystąpienie poświęcił szansom i zagrożeniom towarzyszącym rozwojowi kariery zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a także kompleksowej rehabilitacji tych osób. Z kolejnymi referatami wystąpili prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, prof. Marcin Ślęzak kierujący Instytutem Transportu Samochodowego oraz przedstawicielka PFRON Krystyna Gurbiel, która omówiła współpracę Funduszu i wybranych uczelni wyższych na rzecz utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych dla specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją.

 

Wdrożeniu nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją poświęcony był także pierwszy panel dyskusyjny podczas konferencji. Jego moderatorem był dyrektor Krzysztof Czechowski, a w dyskusji wzięli udział Dorota Habich, p.o. prezesa PFRON, Anna Sójka, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS oraz dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dorota Habich zaakcentowała potrzebę kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, którzy pomogą osobom z niepełnosprawnościami w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje im złożony system wsparcia.

 

Dyskusje z udziałem ekspertów w dalszej części konferencji dotyczyły wykorzystania motoryzacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowywania do ich wymagań obiektów i stanowisk pracy, a także praktycznych aspektów zatrudniania tych osób. Uczestnicy konferencji mogli też zwiedzić laboratoria CIOP i zapoznać się z metodami prowadzonych tam badań służących kompleksowej ocenie zdolności do pracy. Na stoisku ITS można było natomiast obejrzeć samochody wyposażone w urządzenia umożliwiające korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami. Przez cały dzień informacją służyli na swoich stanowiskach przedstawiciele instytucji zapewniających w różnych formach wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Galeria zdjęć

 

Źródło: pfron.org.pl

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan