facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

PFRON: Weryfikacja przesłanek ustawowych do otrzymania dofinansowania - obowiązkiem PFRON

Dodano: 2018-02-14 10:11:28

  

Szanowni Państwo,

z uwagi na pojawiające się pytania, związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów, korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz wyjaśnia, iż zobligowany jest do badania spełniania przez beneficjentów pomocy przesłanek, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) w celu właściwego gospodarowania środkami publicznymi.

 

Należy przy tym przypomnieć, iż warunki umożliwiające otrzymanie środków zostały wymienione w art. 26 a-c ustawy o rehabilitacji (...) i są to m.in.: brak zobowiązań wobec Funduszu w kwocie powyżej 100 zł, wynagrodzenia wypłacone (w formie bezgotówkowej) pracownikom przed dniem złożenia wniosku o wypłatę, zatrudnienie ON w podmiotach zatrudniających powyżej 25 osób na poziomie co najmniej 6%, spełnienie warunku efektu zachęty, posiadanie dobrej sytuacji ekonomicznej, terminowe i w pełnej wysokości (z możliwym maksymalnym opóźnieniem 14 - dniowym) regulowanie składek na ubezpieczenia społeczne.

 

PFRON zgromadzone środki publiczne może wypłacić wnioskodawcom jedynie w sytuacji spełniania wszystkich ustawowych przesłanek do otrzymania pomocy w formie dofinansowania. W związku z powyższym Fundusz, prowadząc czynności sprawdzające wobec beneficjentów pod kątem m.in. opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypełnia nałożony ustawą o rehabilitacji (...) obowiązek, mający na celu kierowanie pomocy do beneficjentów, uprawnionych do jej otrzymania."


Źródło:pfron.org.pl

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan