facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Cykl wywiadów z Członkami POPON- Prezentujemy wywiad z Właścicielem Firmy PPH Wadex Panem Zbigniewem Piechocińskim

Dodano: 2018-02-12 11:54:44

  

Jest Pan właścicielem firmy PPH WADEX czym zajmuje się firma? Proszę scharakteryzować Waszych klientów. Najważniejsze projekty, które realizowaliście lub realizujecie. Proszę się nimi pochwalić.

 

WAdex

 

Firma zajmuje się przetwórstwem blach cienkich. W głównej mierze jest to stal nierdzewna ale też stal czarna, stal ocynkowana, aluminium, miedź. Nasi klienci krajowi w segmencie kominowym to duże hurtownie techniki grzewczej i sanitarnej na terenie całej Polski, firmy instalacyjne i sklepy branży grzewczej. W eksporcie to dystrybutorzy w Danii, obsługujący kraje skandynawskie, dystrybutor na Litwie, obsługujący Łotwę, Estonię, Białoruś i Rosję. W segmencie niekominowym to firmy Merida (wyroby sanitarne), Volvo, Solaris, Cegielski, Navag (pojazdy szynowe), elewacje budynków (firma Schneider), elementy klimatyzacji, szafy sterownicze, elementy gazowych płyt grzewczych.Najważniejszy projekt obecnie realizowany to elementy płyt osłonowych 60 piętrowego budynku w Londynie, realizowane w kooperacji z niemiecką firmą Schneider.

 

Jaką konkretnie usługę może u Was zamówić klient?

Można zamówić dowolny system kominowy – kompletny bądź też wybrane elementy. Można zamówić elementy ze stali w grubościach od 0,5 mm do 10 mm – wycięcie, zagięcie, pospawanie i nadanie formy końcowej.

 

Jaką konkretnie usługę może u Was zamówić klient?

Zaczynaliśmy od kominów. Tu zmiany są ale nie są to zmiany o charakterze przełomowym. Przeszło 10 lat temu uruchomiliśmy segment produkcji niekominowy – stosujemy dzisiaj najnowsze technologie obróbki stali, które przed przeszło 20 laty były dostępne tylko dla wybranych firm.

 

PPH WADEX jest przedsiębiorstwem stwarzającym warunki pracy i rozwoju pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jakimi pracownikami są osoby z niepełnosprawnością?

Nie można scharakteryzować osób niepełnosprawnych w sposób jednoznaczny. Są osoby niezwykle zaangażowane, chcące się w pracy wykazać, że ich wydajność jest nie gorsza od osób pełnosprawnych. Ale jest też druga grupa, na pewno mniej liczna, znacząco odbiegająca zaangażowaniem w wykonywane czynności od tej pierwszej.

 

Od wielu lat pracodawcy osób niepełnoprawnych zwracają uwagę na bardzo słabą jakość prawa dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych i problemów z jego interpretacją przez urzędników. Co powinno się zmienić aby pracodawcy chcieli zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

Należę do grona pracodawców, którzy apelowali o poprawę jakości i przejrzystości prawa dotyczącego zatrudniania osób ze stopniem niepełnosprawności. Przepisy są niejednoznaczne i budzą szereg wątpliwości, a ewentualne koszty związane z błędną interpretacją ponoszą w większości pracodawcy. Uważam, że nie tą ścieżką powinniśmy podążać. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z koniecznością zaangażowania się pracodawcy w dostosowanie infrastruktury zakładu jak i poszczególnych stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnioski, jakie musi przygotować w tym celu pracodawca, są niejednoznacznie interpretowane przez urzędników. Dostosowanie czasu pracy osób niepełnosprawnych do ogólnej struktury zakładu wymaga też istotnych zmian w jego funkcjonowaniu. Zmiany w proporcjach osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, jak też sygnalizowane przez wiele osób z niepełnosprawnością duże problemy z odnowieniem okresowego orzeczenia o niepełnosprawności stwarzają ogólnie przeświadczenie, że dla pracodawców jest to droga przez mękę rekompensowana tylko w niewielkim stopniu przez uzyskiwane dofinansowanie, które nie zmienia się od dłuższego czasu mimo corocznego wzrostu płacy minimalnej. Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne na pewno w chwili obecnej są mniej konkurencyjne na rynku pracy. W szczególności poprzez źle odbierane przez pracodawców zmiany w prawie. Powoduje to w wielu przypadkach rezygnację z zatrudniania osób niepełnosprawnych i z przysługujących do tej pory subwencji finansowych. Ze strony Państwa oczekiwałbym jasnych i klarownych praw, ograniczenia biurokracji do niezbędnego minimum. Od Urzędników zaś większej wyrozumiałości i chęci pomocy w interpretacji przepisów, a w przypadku napotkanych błędów podejścia indywidualnego do każdego pracodawcy. Jeżeli to się nie zmieni coraz więcej firm będzie rezygnować z zatrudniania osób niepełnosprawnych, a niestety widzę już ten trend od kilku lat.

 

Jest Pan od kilku lat Przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, proszę powiedzieć co wg Pana zmienia na rynku pracy nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kontekście korzyści dla pracodawcy i potencjalnego pracownika?

Uważam, że zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są dobrym początkiem, jednak to dopiero wierzchołek góry lodowej zmian, które będą musiały się wydarzyć. Poszerzenie katalogu pracodawców, do których stosuje się obniżony wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenie możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia (ruchome godziny pracy oraz telepraca) pokazały pozytywny obraz zmian. Pozostało nam tylko czekać na kolejne np. wzrost dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

 

W 2017 roku otrzymał Pan Odznaczenie Państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi czym jest dla Pana wyróżnienie?

Na pewno przyznane wyróżnienie jest docenieniem mojego osobistego wkładu w propagowanie idei tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, wyrwanie ludzi zamkniętych we własnych czterech ścianach w marazmie i utracie wiary we własne możliwości. Dzisiaj możliwości aktywizacji takich osób są znacznie większe. Tylko nie zawsze prawo działa na korzyść pracodawców oddanych tej idei.

 

Czego życzyłby Pan pracodawcom osób niepełnosprawnych w zbliżającym się Nowym Roku 2018?

Życzyłbym większej życzliwości, przychylności i zrozumienia ze strony naszego Państwa oraz traktowania pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne, jako istotny element na rynku pracy. Wzorce modelowego funkcjonowania rynku pracy osób niepełnosprawnych mamy za naszą zachodnią granicą. Wzorce bezpłatne.

 

Źródło: POPON

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan