twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Przy faktoringu można udzielać ulg na PFRON

Dodano: 2017-09-13 11:50:41

  

Wywiązywanie się z zobowiązania przez kupującego poprzez terminowe dokonanie płatności na rzecz podmiotu wskazanego przez sprzedającego jest dopuszczalnym prawnie sposobem regulowania płatności uprawniającym do udzielenia ulgi.


Wywiązywanie się z zobowiązania przez kupującego poprzez terminowe dokonanie płatności na rzecz podmiotu wskazanego przez sprzedającego jest dopuszczalnym prawnie sposobem regulowania płatności uprawniającym do udzielenia ulgi.źródło: ShutterStock

Przedsiębiorstwo może wystawiać informacje o obniżeniu opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontrahentom, którzy należności za zakupione usługi będą przekazywać na konto firmy będącej faktorem.

Tak wynika z interpretacji przepisów wydanej przez fundusz jednemu z pracodawców (DW.050.10.2017.RCZ). Dotyczyła ona zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON na podstawie art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Firma, która zwróciła się o wykładnię przepisów, ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i spełnia kryteria do udzielania obniżek podmiotom, które kupują jej usługi. Jednocześnie zamierza zawrzeć umowę factoringu z bankiem. Będzie ona się sprowadzać do tego, że kontrahenci ZPChr będą po otrzymaniu faktury VAT zobowiązani do wpłacania należności bezpośrednio na rachunek faktora, czyli banku.

 

czytaj cały artykuł
autor: Michalina Topolewska
źródło: gazetaprawna.pl/

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan