facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

STANOWISKO Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej

Dodano: 2016-02-03 11:04:32

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z zainteresowaniem przyjęła wcześniejsze deklaracje Rządu RP o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności polskich małych i średnich firm.

Jednak w chwili obecnej z niepokojem śledzimy doniesienia prasowe dotyczące projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zaprezentowane w projekcie rozwiązania podporządkowane są głównie osiągnięciu celu fiskalnego i nie będą służyć wpieraniu polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności małych sklepów.

 

 

W opinii POPON wyjątkowo niepokojące, są zamierzenia objęcia podatkiem od sprzedaży detalicznej, także sieci franczyzowych zrzeszających niezależnych polskich przedsiębiorców. Pragniemy przypomnieć, iż u podstaw powstawania polskich sieci franczyzowych stała konieczność obrony polskiego, niezależnego handlu przed wielkimi sieciami handlowymi i dyskontami. Uczestnikami polskich sieci franczyzowych są w głównej mierze polscy, mali przedsiębiorcy, dla których prowadzenie małego rodzinnego sklepu jest podstawowym miejscem pracy i źródłem utrzymania ich rodzin.

 

Objęcie podatkiem niezależnych przedsiębiorców, zrzeszonych w sieciach franczyzowych uderza w ich rentowność i możliwość konkurencyjnej walki, co de facto prowadzi do ich likwidacji. Mały sklep, który nie osiąga najniższego progu i ma przychody niższe niż 18 mln zł rocznie, będzie zmuszony do płacenia podatku tylko za przynależność do sieci franczyzowej. Dodatkowo obciążenie podatkowe będzie naliczane w najwyższych stawkach, bo od sumy przychodów wszystkich uczestników danej grupy przedsiębiorców działających wspólnie pod jednym logo.

 

Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania będzie, rezygnacja z uczestnictwa w sieci i funkcjonowania samodzielnie na ogromnie trudnym rynku, zdominowanym przez zagraniczne dyskonty, dysponujące olbrzymim kapitałem. Bez dodatkowych narzędzi marketingowych i korzyści, jakie daje współdziałanie w grupie, polski mały przedsiębiorca będzie narażony na utratę rentowności, a w dalszej perspektywie likwidację swojej działalności.

 

W naszej opinii warunek istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy franczyzodawcą a sprzedawcami detalicznymi powinien być przesłanką stosowania ustawy do sieci handlowych.

 

Wbrew zapowiedziom rządu, projektowany podatek nie wzmocni pozycji małych przedsiębiorców, przeciwnie skierowany jest wprost przeciwko nim. W takiej sytuacji wątpliwe staje się także osiągnięcie zaplanowanego celu fiskalnego.

 

Pragniemy, także zwrócić uwagę na problem podatku od sprzedaży detalicznej w placówkach o szczególnym znaczeniu dla konsumentów, jakimi są apteki. Pacjenci, a w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne bardzo często dokonują zakupów leków oraz wyrobów i środków medycznych także w soboty i niedziele. Wynika to w głównej mierze z ich stanu zdrowia oraz konieczności zakupu niezbędnych w leczeniu i opiece farmaceutycznej środków medycznych. Proponowana stawka podatku od sprzedaży detalicznej w soboty i niedziele dla aptek ograniczy pacjentom dostępność do leków, gdyż wtedy w większości w soboty i niedziele apteki będą zamknięte.

 

Taka sytuacja zmniejszy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków, co z pewnością nie jest intencją ustawodawcy. Nie możemy zapominać, że apteki, które są placówkami ochrony zdrowia, oraz pracujący w nich farmaceuci pełnią swoistą służbę na rzecz pacjentów i nie mogą być za to karani dodatkową daniną.

 

Apelujemy do Rządu RP oraz Parlamentarzystów o zmianę projektu ustawy oraz kontynuowanie dialogu zmierzającego do wspólnego wypracowania takiej konstrukcji podatku, która nie będzie godzić w najsłabszych uczestników rynku, lecz ich wspierać w tworzeniu stabilnych miejsc pracy.

 

Trzeba pamiętać, że ideą powyższego podatku miało być wzmocnienie pozycji Polaków w konkurencji z zagranicznymi hipermarketami i spowodowanie większych wpływów z podatków od zagranicznych sieci handlowych. Tymczasem proponowane rozwiązania powodują osłabienie i tak już słabej pozycji polskich przedsiębiorców w stosunku do zagranicznych korporacji.

 

Czytaj więcej

Warszawa, dnia 02.02.2016 r.

Jan Zając

Prezes Zarządu

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan