facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

P.o. prezes PFRON o sytuacji Funduszu

Dodano: 2013-08-23 12:58:32

  

Kwota dotacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z budżetu państwa nie zmieni się, a Fundusz najprawdopodobniej zachowa osobowość prawną – mówił Jacek Brzeziński, p.o. prezesa zarządu Funduszu na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Społecznej przy zarządzie PFRON, które 20 sierpnia odbyło się w Warszawie.

 

Prezes Brzeziński zwrócił uwagę na rolę Konsultacyjnej Rady Społecznej jako kolegialnego ciała doradczego przy zarządzie PFRON, które może poruszać się w obszarach, w których zarząd Funduszu ma możliwości działania.

 

- Są to przede wszystkim sprawy dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Funduszu, jego wewnętrznych procedur, zasad, obiegu dokumentów i podziału środków pomiędzy poszczególne zadania – mówił prezes Brzeziński. - Kwestie systemowe poruszane są na wielu spotkaniach i w różnych gremiach, w których uczestniczymy pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda i ja. Słyszę postulaty, które i dzisiaj, i na poprzednim posiedzeniu naszej Rady były stawiane. Z częścią z nich należy się zgodzić, bo one są w pewien sposób w środowisku wypracowane. Ale też nie ukrywamy, że te nasze posiedzenia nie rozwiążą ich, ponieważ zarząd PFRON formalnie nie zajmuje się tymi sprawami. Możemy dyskutować, przekazywać wypracowane stanowiska, ale nasze działania określone są w ustawie o rehabilitacji – podkreślił.

 

Prezes Brzeziński zwrócił uwagę na fakt, że Fundusz działa na pograniczu wielu sfer, jak np. edukacja czy służba zdrowia (czyli procedury medyczne).

 

- To jest nasz dylemat: gdzie jest granica finansowania przez nas działań – zaznaczył prezes PFRON. - Tam, gdzie te granice są czytelne, wszystko jest w porządku, natomiast tam, gdzie inne instytucje nie przeznaczają środków finansowych, tam Fundusz w miarę swoich możliwości stara się działać.

 

Dotacja do PFRON z budżetu państwa nie zmieni się

Jacek Brzeziński poinformował także, że w zeszłym tygodniu zarząd PFRON podjął uchwałę dotyczącą przedłużenia dwóch projektów planów finansowych i złożył je do ministra finansów, z uwzględnieniem sytuacji prawnej, jaka dziś obowiązuje.

 

- Pewne propozycje mogą być uwzględnione w ustawach okołobudżetowych, a więc w tych rozwiązaniach, które mogą być zapisane równolegle z ustawą budżetową; taki alternatywny projekt przedłożyliśmy – zaznaczył prezes Brzeziński. – To skutkuje sytuacją, że ogłaszając konkurs będziemy zaznaczać, iż jest on w pewien sposób warunkowy, czyli będzie uzależniony od ostatecznego kształtu planu finansowego Funduszu, w tym przeznaczenia środków na realizację zadań w ramach art. 36 Ustawy o rehabilitacji.

 

Artykuł ten mówi o zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych na zlecenie i ze środków PFRON przez organizacje pozarządowe.

 

Prezes Brzeziński powiedział, że prognoza planu finansowego Funduszu obejmuje okres do 2017 r. włącznie.

 

- W tym planie pokazujemy redystrybucję środków do samorządów, pokazujemy środki na zadania dla organizacji pozarządowych, ale również pokazujemy wpływy i wypłaty na rzecz pracodawców – mówił prezes Brzeziński. – Ze wstępnych informacji wynika, że wysokość dotacji z budżetu państwa będzie na poziomie dotychczasowym, więc to jest constans, stały element – powiedział i dodał: – Mówię kwotowo, nie procentowo.

 

Funkcjonowanie Funduszu ewolucyjne

Prezes przyznał, że trudno jest określić, jak będą się kształtować wpłaty na PFRON, gdyż w przeprowadzanych symulacjach bierze się zawsze pod uwagę kwartał pół roku wstecz.

 

- Jednak na podstawie bieżących wpłat od pracodawców i wypłat na zatrudnienie osób niepełnosprawnych wiemy, jak te środki się kształtują i jak mogą zmieniać się w trakcie roku – zaznaczył. – Nie chcę wyrażać jakiegoś optymizmu z tego względu, że jak się powie, że jest optymistycznie, to później człowiek jest łapany za słówka i mówi mu się, że obiecał coś, a nie dotrzymał słowa. Nie mogę się więc wypowiedzieć, w jakiej wersji parlament będzie przyjmował ustawę budżetową, która przez rząd jeszcze nie jest złożona.

 

Prezes PFRON przyznał także, że trudno jest mu w tej chwili mówić na temat nowych rozwiązań w Ustawie o rehabilitacji.

 

- Starania zarządu PFRON są takie, aby Fundusz funkcjonował w sposób ewolucyjny – podkreślił. – Kluczowe dla zarządu jest patrzenie na funkcje, role i zadania reprezentowane przez podmioty współpracujące z nim, jak samorządy, pracodawcy czy organizacje pozarządowe.

 

PFRON wciąż z osobowością prawną

- Jeśli chodzi o trwałość Funduszu, to w ciągu ostatniego miesiąca dwu- lub trzykrotnie z ust parlamentarzystów i ministrów słyszałem potwierdzenie wcześniejszych słów, że w najbliższym okresie, myślę, że do końca tego roku kalendarzowego, być może zostaną wprowadzone rozwiązania legislacyjne, które spowodują utrwalenie działania Funduszu w tej postaci, w jakiej jest, a więc podmiotu prawnego z osobowością prawną, który dalej będzie mógł realizować politykę państwa w zakresie osób niepełnosprawnych – zapewnił prezes Brzeziński. – To kreowanie polityki jest trochę poza Funduszem, mamy w tym swój udział oczywiście, ale nie jesteśmy decydującym podmiotem sfery publicznej, który ma na to wpływ – podsumował.

 

20 sierpnia odbyło się drugie posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy zarządzie PFRON. Składa się ona z przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz. Jej zadaniem jest opiniowanie istniejących i projektowanych rozwiązań programowych lub proceduralnych oraz zgłaszanie nowych inicjatyw. Pełni ona funkcję doradczą dla zarządu PFRON.

 

 

Na stronie www.pfron.org.pl można oglądać transmisje na żywo z posiedzeń Rady bądź, w późniejszym czasie, retransmisje.

 

Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/170875#.UhdbiD95H3A

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan