facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

MPIPS: Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

Dodano: 2012-12-19 07:22:27

  

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia odbyło się w MPiPS 18 grudnia 2012 r. Podczas niego podsumowano działania Rady w latach 2009-2012. W tym okresie odbyło się 19 posiedzeń, na których podejmowano rozmaite projekty badawcze, m.in.:

•    analiza działalności rad zatrudnienia,

•    badanie systemów imigracji i ich dopuszczania do rynku pracy,
•    rozwiązania flexicurity,
•    monitorowanie efektywności polityki rynku pracy – opracowanie metodologii badania efektywności form przeciwdziałania bezrobociu.

Tematami posiedzeń były też m.in.:


•    raport z wdrażania Krajowego Programu Reform,
•    cele i założenia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
•    Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej i tworzenie spółdzielni socjalnych,
•    programy „Solidarność pokoleń” , „Młodzi na rynku pracy”, „Partnerstwo dla pracy”
•    sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
•    założenia do zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Podczas ostatniego posiedzenia Sekretarz Stanu Jacek Męcina zaprezentował Radzie założenia nowej polityki rynku pracy, uwzględniające zwiększenie wskaźników efektywności w działaniach Publicznych Służb Zatrudnienia.


Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan