facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Poznaj swoje prawa

Dodano: 2012-12-18 08:21:09

  

Bezpłatnych porad na temat wynagrodzenia, czasu pracy, urlopu, form zatrudnienia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy wypadków przy pracy udzielają inspektorzy Okręgowej Inspekcji Pracy. Ruszyła bowiem w naszym regionie kampania ph. „Poznaj swoje prawa w pracy".

„Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami" - to hasło prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii popularyzującej prawo pracy „Poznaj swoje prawa w pracy". Ma ona służyć zwiększeniu zaangażowania przedsiębiorców w tworzenie relacji opartych na poszanowaniu prawa, szczerej i otwartej komunikacji, rzetelnym i systematycznym informowaniu pracowników o przepisach prawa pracy i regulacjach wewnętrznych obowiązujących w firmie. Zachęca też przedsiębiorców do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy", opartym na samokontroli identyfikującej występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości oraz na podjęciu działań dostosowujących zakład do przepisów prawa pracy. Inspektorzy chcą przy tym dotrzeć do jak największej liczby pracowników i pracodawców, głównie małych przedsiębiorców działających w województwie świętokrzyskim. W ramach prowadzonej kampanii będą udzielać bezpłatnych porad na temat: wynagrodzenia, czasu pracy, urlopu, umów o pracę, form zatrudnienia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy wypadków przy pracy

Z danych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach wynika. że w tym roku również dominującym problemem wśród skarg pracowniczych były nieprawidłowości związane z wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami pieniężnymi wynikającymi ze stosunku pracy 41,7%). Skargi dotyczyły także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy (14, 6%), czasu pracy (11,1%). Zapytania kierowane do inspekcji pracy odnosiły się przede wszystkim do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy i urlopów, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, a także uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz pracą młodocianych. Po porady do PIP zgłaszali się przede wszystkim pracownicy i byli pracownicy (74,2%).

Kampanię wspierają m.in.: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność", Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Ochotnicze Hufce Pracy, a także ponad 30 organizacji i portali studenckich.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan