facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

PFRON skontroluje udzielanie ulg pracodawcom

Dodano: 2012-09-28 08:00:24

  

Od 15 września prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przeprowadzić kontrolę w firmie udzielającej lub korzystającej z ulgi, pozwalającej obniżyć wpłaty wynikające z niezatrudniania odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników.

Szczegółowe zasady jej przeprowadzania zostały określone w przekazanym do konsultacji społecznych projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nim nadzór, który ma zapobiegać udzielaniu ulg przez nieuprawnione do tego firmy będzie się odbywał według takich samych zasad, jak ma to miejsce w przypadku sprawdzania przedsiębiorców korzystających z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz pracodawców występujących o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych pracowników.

Ponadto część obecnych przepisów została w nowym rozporządzeniu doprecyzowana. Dotyczy to m.in. obowiązku zapewnienia przez kontrolowaną firmę pełnego dostępu do dokumentacji. Część z nich powierza bowiem prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podmiotom zewnętrznym.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Michalina Topolewska

Etap legislacyjny

Projekt

Źródło: Gazeta Prawna,

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan