facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

LAUREACI KONKURSU ETAPU REGIONALNEGO "LODOŁAMACZE 2012" - WIELKOPOLSKA

Dodano: 2012-09-21 09:59:39

  

Kategoria Zakład Pracy Chronionej


I miejsce – Hotel Gracja Józef Kuczyński, ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp

Statuetka LODOŁAMACZA przyznana została za to, że firma dużą wagę przywiązuje do integracji osób niepełnosprawnych, włączania ich do aktywnego trybu życia zarówno zawodowego, jak i osobistego. Dla pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności są odpowiednio przystosowane stanowiska pracy zgodnie z ich predyspozycjami psychofizycznymi..

Otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los, chorych lub borykających się z problemami finansowymi to misja firmy. W czasie swego istnienia firma działalnością charytatywną objęła Domy Dziecka w Gorzowie Wlkp. oraz jeden na południu Polski – w Strzelinie, gorzowskie Hospicjum Św. Kamila, Gorzowskie Towarzystwo „Amazonek” czy też instytucje pomagające osobom niepełnosprawnym, jak na przykład Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, za pośrednictwem której przekazaliśmy już ponad 80 tysięcy złotych chorym, niepełnosprawnym dzieciom. Wspomagamy gorzowskie szkoły, stowarzyszenia  oraz wiele innych instytucji i osób prywatnych.

Z kompleksu rekreacyjnego hotelu Gracja nieodpłatnie korzystali zawodnicy Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start” przygotowując się do paraolompiady, zawodnicy Gorzowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Speedway Wawrów”. Ćwiczyli i ćwiczą zawodnicy piłki ręcznej, siatkowej, kadra policji bez ponoszenia kosztów.

Z kompleksu mogą również korzystać osoby niepełnosprawne nie zrzeszone w żadnych stowarzyszeniach, czy klubach  na preferencyjnych warunkach.

Dewizą firmy jest, między innymi, maksyma jednego z największych filozofów greckich, iż rozwój cywilizacji społeczeństwa mierzy się jego stosunkiem do osób niepełnosprawnych, a największym podziękowaniem jest satysfakcja z prowadzonej działalności charytatywnej oraz  uśmiech na twarzach.


II miejsce – Z.P.H.U. Tom-Kil Grażyna Tomczak Krzysztof Tomczak, ul. Witkowska 29 62-200 Gniezno

III miejsce – Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak, ul. Błotna 5b, 65-133 Zielona GóraKategoria Otwarty Rynek Pracy


I miejsce – Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o, Perzyce 46 63-760 Perzyce

W firmie pracuje 80 osób legitymujących się stopniem niepełnosprawności. W firmie pracuje 80 osób legitymujących się stopniem niepełnosprawności.

Swoje działania na rzecz pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych firma realizuje poprzez ciągłe zwiększanie liczby osób niepełnosprawnych wśród pracowników, z chęcią , zaangażowaniem wspiera działalność stowarzyszeń i organizacji pracowniczych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich. W kwestii dostosowania architektury do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, firma nie zapomina o ograniczeniach jakie sprawia niepełnosprawność. Zarówno od strony architektonicznej jak i całego otoczenia nie znajdziemy żadnych barier z którymi muszą zmagać się niepełnosprawni.


II miejsce – Draft 6 Sp. z o. o., os. Łużyckie 51 66-200 Świebodzin


III miejsce – Delhan Artur Szyszka , ul. Budowlanych 5 64-100 Leszno
Kategoria Pracodawca Nieprzedsiębiorca


I miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidowmych i Słabowidzących, ul. Ognik 20B 60-386 Poznań

Statuetka LODOŁAMACZA przyznana została za niesienie wielokierunkowej pomocy osobom niepełnosprawnym  oraz i ich rodzinom. W celu realizacji zadań, organizacja  utworzyła trzy placówki rehabilitacyjne dziennego pobytu  - warsztaty terapii zajęciowej oraz dwie placówki środowiskowego domu samopomocy. Stowarzyszenie zatrudnia w placówkach  specjalistów takich jak : terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, logopeda.

Duży nacisk położony jest  na  działania integracyjne, mające  na celu  umożliwianie  osobom niepełnosprawnym udział w różnych dziedzinach życia społecznego m.in. w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych.

Udział ON w otwartych imprezach sprzyja ich poznaniu  przez środowisko lokalne, co może skutkować w niwelowaniu negatywnych stereotypów funkcjonujących na temat tej grupy społecznej.


II miejsce – nie przyznano


III miejsce – Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200 63-800 Gostyń


Nagrody Honorowe:


LODOŁAMACZ SPECJALNY

Barbara Wrzesińska - Pani Barbara Wrzesińska jest prezesem Stowarzyszenia Kaliskiego Klubu "Amazonki" Od wielu lat jest zaangażowana w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Sama jest jedną z nich - po po leczeniu raka piersi. W przeszłości pracowała w Zakładzie Pracy Chronionej. Od 12 lat działa jako Prezes Kaliskiego Klubu "Amazonki" Praca ta , a zwłaszcza szeroko zakrojona działalność informacyjna i rehabilitacyjna

przyniosła i przynosi wymierne społeczne osiągnięcia. Dzięki niej stowarzyszenie kobiet walczących z chorobami nowotworowymi jest organizacją prężnie działającą w naszym mieście, a także kraju. Obecnie Klub zrzesza ponad 300 kobiet. Siedziba mieści się przy ulicy Staszica

28 a w Kaliszu. Aktywność Pani Barbary Wrzesińskiej spowodowała wzrost liczby sponsorów dzięki którym klub posiada estetycznie urządzony lokal i dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną, która kobietom po mastektomii ułatwia powrót do sprawności fizycznej i psychicznej. Celem Kaliskiego Klubu "Amazonki" jest zwiększenie świadomości kobiet na temat choroby oraz profilaktyki w tym zakresie. Osobiste zaangażowanie Pani Barbary Wrzesińskiej i wkład ogromnej Jej pracy w przygotowanie różnego rodzaju przedsięwzięć przyczyniły się do zaszczepienia w społeczności miasta Kalisza innego spojrzenia na problem kobiet z nowotworem piersi. Była pomysłodawczynią zorganizowania pierwszego "Kaliskiego Marszu Życia i Nadziei" w 2003 r. Celem tej akcji było przyczynienie się do uratowania choćby jednego życia ludzkiego. Od tamtej poru co roku w  Październiku Miesiącu Walki z Rakiem organizowane są różne wydarzenia profilaktyczne w efekcie których uratowano życie wielu kobietom. Działania naszej kandydatki spotkały i spotykają się z wielkim uznaniem społeczeństwa i władz miasta Kalisza. Działalność Pani Barbary Wrzesińskiej poskutkowała

otrzymaniem wielu dotacji , w wyniku ogłaszanych konkursów, które pozwoliły zakupić profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny m.in. aparat najnowszej generacji do leczenia chorobowych obrzęków limfatycznych rąk po okaleczających zabiegach operacyjnych piersi. Była inicjatorką

utworzenia w Kaliszu Oddziału Onkologicznego z pracowniami Radioterapii i Chemioterapii co spotkało się z aprobatą mieszkańców i władz miasta Kalisza oraz Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obecnie trwają prace przy budowie Pracowni Radioterapii w Kaliszu. W połowie roku 2014 Kaliska Onkologia będzie leczyć mieszkańców Kalisza i całej południowej wielkopolski. Ostatnio nasza kandydatka przedłożyła wniosek władzom Kalisza dotyczący konieczności powstania w Naszym mieście " Centrum Integracyjnego Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych", które zintegrowałoby działanie kaliskich stowarzyszeń. Pani Barbara Wrzesińska jest członkiem Miejskiej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych w

Kaliszu w obecnej kadencji, natomiast w dwóch poprzednich kadencjach była przewodniczącą tejże Rady. W roku. W 2003 znalazła się w złotej dziesiątce "Kaliszanina Roku", w 2004 r. otrzymała tytuł Kobiety Prawdziwej w Plebiscycie Gazety Poznańskiej a w 2011 otrzymała tytuł Człowieka Roku wśród Niepełnosprawnych, przyznany przez kapitułę Programu "Wyzwanie" TVP Poznań. Swoim zaangażowaniem i skutecznością podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych Pani Barbara Wrzesińska zasługuje na wyróżnienie Lodołamaczy 2012 r.

SUPER LODOŁAMACZ

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Powiat Poznański jest największym powiatem w województwie wielkopolskim i jednym z największych w Polsce. Na powierzchni 1899, 61 km kw. zamieszkuje ponad 327 tys. osób z czego – według danych z Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych na dzień 30 czerwca 2012 r. –  11 508 osób posiada prawne potwierdzenie swojej niepełnosprawności. Osoby te stanowią grupę bardzo zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, co powoduje konieczność indywidualizowania kierowanej do nich pomocy. Powiat Poznański, wiedząc że bez tej pomocy osoby niepełnosprawne nie są w stanie samodzielnie rozwiązać wielu problemów, podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz wyrównania szans życiowych oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji zarówno społecznej jak i zawodowej.

Jednym z takich działań jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wynosi 6,7 % ogółu zatrudnionych. Ponadto w budynkach stanowiących własność Powiatu dokonano likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, a także organizacyjnych, lokalizując powiatowe jednostki pomocowe w jednym budynku, przy ul. Słowackiego 8. Dzięki temu osoba niepełnosprawna, bez konieczności przemieszczania się, może złożyć wniosek i uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, otrzymać kompleksową informację dotyczącą przysługujących jej ulg i uprawnień oraz uzyskać i złożyć wnioski o dofinansowanie:

 • uczestnictwa ON i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 • rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Warto podkreślić, że pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności spełniają zarówno warunki techniczne jak i organizacyjne zapewniające osobom niepełnosprawnym możliwość samodzielnego do nich dostępu oraz poufność rozmów, co w tym  przypadku jest szczególnie ważne.

Powiat Poznański wykazuje także szczególną aktywność w kwestiach związanych z  realizacją specjalistycznych programów adresowanych do różnych środowisk osób niepełnosprawnych. Dzięki temu  przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach powstał pierwszy w Europie Park Orientacji Przestrzennej, którego budowa została sfinansowana  ze środków Powiatu Poznańskiego oraz z funduszy unijnych.

Modele architektoniczne oraz przyrządy dydaktyczne rozmieszczone na powierzchni 3 hektarów, pozwolą osobom niewidomym i słabowidzącym nabywać umiejętności poruszania w przestrzeni czy poznawania dźwięków imitujących ruch uliczny, co znacząco ułatwi im samodzielne poruszanie się po mieście.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu podjęło również inne inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi na problemy osób niewidomych i niedowidzących. Jednym z takich działań był zorganizowany 16 czerwca br. marsz „Idź aby dojrzeć”, podczas którego widzący uczestnicy mieli okazję przejść trasę z opaskami na oczach. Ponadto 8 sierpnia br. na Starym Rynku stanął kontener imitujący mieszkanie rodziny z dzieckiem, w której jedna osoba  jest niewidoma. W tzw. „niewidzialnym mieszkaniu” po otrzymaniu specjalnych gogli można było sprawdzić, jak osoby z dysfunkcjami wzroku radzą sobie w życiu codziennym.

Starostwo podejmuje również szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno w ramach realizacji własnych projektów, jak również zadań prowadzonych  we współpracy z innymi instytucjami. Należą do nich m.in. projekty:

 • „Nowa szansa” -  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, w tym ON.
 • „Lepsze jutro” – realizowany w ramach działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. W ramach projektu podejmowane są działania takie jak staże zawodowe, przygotowanie zawodowe służące podnoszeniu lub zmianie  kwalifikacji osobom bezrobotnym, w tym ON, dla których w trakcie realizacji projektu w roku 2012 wdrożono specjalną ścieżkę – wsparcia osoby niepełnosprawnej.
 • W ramach projektu „Lider”  współpracowano z różnymi organizacjami i  firmami przy realizacji takich podprojektów jak:
  • Telepracownik przyszłości, który jest innowacyjnym modelem aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów,
  • Pomóż sam sobie – mającym na celu podniesienie aktywności zawodowej ON,
  • Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II – którego celem jest wsparcie przy wchodzeniu na rynek pracy osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • Od wykluczenia do powodzenia – projekt skierowany jest do osób niewidomych i niedowidzących mieszkających na wsiach i w małych miasteczkach,
  • Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych.
  • Pokonać wykluczenie – projekt skierowany do ON i osób usamodzielnianych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.


Należy podkreślić również działania Powiatu Poznańskiego na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, które formalnie nie są związane z rynkiem pracy. Zadaniem WTZ jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wg orzeczenia lekarskiego nie są zdolne do podjęcia aktywności zawodowej nawet na rynku pracy chronionej. Z myślą o nich na terenie powiatu poznańskiego utworzono 6 WTZ, zapewniając w ten sposób 170 osobom uczestnictwo w warsztatach.

Powiat Poznański proponuje niepełnosprawnym także uczestnictwo w festynach i imprezach integracyjnych. Od 2003  r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach corocznie organizowany jest festyn integracyjny „Barierom Stop”.  Uczestniczą w nim niepełnosprawni oraz osoby starsze z powiatu poznańskiego i powiatów ościennych. Impreza ma charakter kulturalno-sportowo-integracyjny.

Ponadto w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiat Poznański corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ww. zakresie, przekazując na ten cel dotacje.

Celem wszystkich podejmowanych przez Powiat Poznański zadań jest poprawa warunków życiowych oraz zapewnienie jak najszerszej rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców regionu. W ramach realizacji zadań własnych na rzecz osób niepełnosprawnych koncentrowano się zwłaszcza na kwestii polepszenia ich sytuacji socjalno-bytowej i prawnej, poziomu funkcjonowania psychospołecznego oraz możliwości uczestniczenia w rehabilitacji.

Przedstawione, w dużym skrócie, działania Powiatu Poznańskiego pokazują, że uczyniono i czyni się tu bardzo wiele na rzecz wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji zarówno społecznej jak i zawodowej.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 • REdan