facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

LAUREACI PODKARPACKO  LUBELSKIEGO ETAPU KONKURSU LODOŁAMACZE 2012

Dodano: 2012-09-18 10:34:13

  

W kategorii Zatrudnienie Chronione:

I miejsce i statuetka Lodołamacza – ZMM Maxpol Zakład Pracy Chronionej Andrzej Polak 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16C

Firma ZMM MAXPOL od blisko czternastu lat zatrudnia osoby niepełnosprawne, które stanowią ponad 65% ogółu zatrudnionych. W 2011 roku w firmie utworzono 11 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. ZMM MAXPOL zapewnia pracownikom bardzo dobre warunki pracy – w 2008 roku został oddany do użytkowania zmodernizowany budynek administracyjno-socjalny spełniający najwyższe standardy i restrykcyjne normy niezbędne do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W obecnym roku w firmie zostanie oddana do użytkowania nowoczesna hala produkcyjna z częścią techniczno-socjalną przystosowana do pracy osób niepełnosprawnych. Firma ZMM MAXPOL zapewnia swoim pracownikom doskonałe warunki do rozwoju i realizacji własnej ścieżki zawodowej. Osoby niepełnosprawne uczestniczą w szkoleniach i seminariach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Pracownicy firmy  korzystają z opieki medycznej i rehabilitacji. Zakład udziela pomocy pracownikom niepełnosprawnym ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. pomoc na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusy rehabilitacyjne. W 2011 r. ZMM MAXPOL prowadził działalność charytatywną na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Firma ZMM Maxpol jest laureatem konkursów: „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego, Lider Województwa Podkarpackiego, Wehikuły Czasu, Gazele Biznesu.


II miejsce i srebrny medal - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

w Łęcznej,  21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska52


III miejsce i brązowy medal -  Zakład Aktywności Zawodowej

w Oleszycach Koła PSOUU w Jarosławiu, 37-630 Oleszyce

ul. Wiejska 114 Stare Oleszyce


W kategorii Otwarty Rynek Pracy:

I miejsce i statuetka Lodołamacza Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „RUDEK” Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek

ul. Pelczara 4/1, 35-312 Rzeszów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RUDEK Gabinety Rehabilitacji Medycznej Andrzej Rudek prowadzi działalność od 1996r. Obecnie posiada cztery placówki na terenie Rzeszowa, w których zatrudnia 92 pracowników. Na koniec 2011 roku w gabinetach rehabilitacji pracowało 19 osób niepełnosprawnych (w tym 14 osób niewidomych). W 2012 roku zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wzrosło do 23 osób. W roku 2011 w firmie utworzono 7 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród obecnie zatrudnionych osób niepełnosprawnych 7 pracowników to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 13 ze stopniem umiarkowanym oraz 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wśród pracowników niepełnosprawnych największą grupę stanowią osoby z chorobami narządu wzroku (niedowidzące i niewidome). Decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych firma podjęła starania, aby zminimalizować lub zupełnie wykluczyć jakiekolwiek bariery, które może napotkać osoba niepełnosprawna w miejscu pracy. Jest to niezwykle istotne nie tylko dla niepełnosprawnych pracowników firmy, ale również dla pacjentów korzystających z jej usług. Osoby niepełnosprawne pracują w każdym z gabinetów razem z osobami pełnosprawnymi. Firma stara się utrzymywać różnorodność zatrudnienia w każdym zespole, tak, aby osoby niepełnosprawne nie czuły się izolowane. Firma organizuje również wspólne wyjazdy integracyjne. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni mają przystosowane stanowiska pracy do ich indywidualnych potrzeb. Masażyści, którzy są osobami niewidomymi mają odpowiednio przygotowane gabinety masażu. Ponadto osoby niewidome mają zapewnioną pomoc osób pełnosprawnych, która jest niezbędna przede wszystkim przy prowadzeniu dokumentacji medycznej. Firma jest laureatem wielu nagród miedzy innymi:  Lodołamacze, Podkarpacka Nagroda Gospodarcza oraz  Eskulap. II miejsce i srebrny medal  –  Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-Relax,

24-100 Puławy, ul. Zielona 28 a


III miejsce i brązowy medal – ORTOREHA Zakład Sprzętu Ortopedycznego Wiesław Chorzępa,  35-026 Rzeszów  ul. Reformacka 3
W kategorii Pracodawca - Nieprzedsiębiorca:

I miejsce i statuetka Lodołamacza –    Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, 38-430 Miejsce Piastowe ul. Dworska 14

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym zatrudnia 50 pracowników, w tym 11 osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych 6 osób to osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, 3 osoby z umiarkowanym stopniem i 2 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W 2011 roku utworzono 1 nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zakład stara się w pełni pomagać pracownikom niepełnosprawnym poprzez stwarzanie im bardzo dobrych warunków pracy i przyjaznej atmosfery sprzyjającej pełnej rehabilitacji. Pomaga osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji, w integrowaniu się z pozostałymi współpracownikami poprzez organizację spotkań integracyjnych. Każdy pracownik niepełnosprawny może bez ograniczeń korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w Zakładach Rehabilitacji Leczniczej w Miejscu Piastowym i w Korczynie. W 2011 roku 3 osoby niepełnosprawne wyjechały na turnusy rehabilitacyjne. Wszystkie węzły komunikacyjne w budynkach gdzie pracują osoby niepełnosprawne są przystosowane do ich potrzeb.


II miejsce i srebrny medal – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie  35-051 Rzeszów,

ul. Staszica 10b


III miejsce i brązowy medal – Urząd Miasta Lublin

201-109 Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1

Kategoria Lodołamacz Specjalny:

Pan Jacek Czech

Pan Jacek Czech uległ 17 lat temu wypadkowi i od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo wielu trudności, jakie napotkał w swoim życiu, wytrwale i konsekwentnie dąży do celu, jakim jest osiąganie najlepszych rezultatów sportowych, zdobywanie wiedzy, poprawa stanu zdrowia, a także czynna działalność społeczna na rzecz niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej. Jest osobą bardzo aktywną, medialną, dużo podróżującą, mającą zarówno osiągnięcia w dziedzinie sportowej jak i edukacyjnej. Już jako osoba niepełnosprawna zdał maturę i ukończył Policealne Studium Informatyki z tytułem technika informatyka. Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Informatyka na Politechnice Rzeszowskiej, jak również ukończył drugi kierunek studiów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Największą pasją Pana Jacka Czecha jest pływanie. Jego zdaniem uprawianie tej dyscypliny sportu to z jednej strony możliwość stawiania sobie wciąż nowych wyzwań, a z drugiej źródło radości i optymizmu życiowego.

Wielokrotnie dzięki swojej postawie i hartowi ducha osiągał najwyższe wyniki, zarówno w Mistrzostwach Europy jak i Mistrzostwach Świata.

 - „Najtrudniejsze na początku było odpowiedzieć sobie na pytanie: co mam ze sobą zrobić, jak będę żył, czy dam radę?”  To pytania, przed którymi staje każdy niepełnosprawny - wspomina Pan Jacek Czech. - „We mnie była niesamowita chęć zmiany stanu, w którym się znalazłem. Chciałem chodzić, wierzyłem, że wstanę i na to wszystko ukierunkowałem” wspomina dalej. Dzięki temu stał się doskonałym sportowcem. To niezwykle silny i pracowity człowiek, w przeciwnym razie nie stałby się tym, kim jest teraz: pływakiem kadry Polski i  magistrem inżynierem informatykiem ze specjalizacją: sieci komputerowe, absolwentem Politechniki Rzeszowskiej i Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych. Pan Jacek Czech reprezentował  Polskę w pływaniu na XIV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012.

Zdaniem Kapituły postawa Pana Jacka Czecha, jego hart ducha i dotychczasowe osiągnięcia mogą być przykładem do naśladowania dla wielu osób niepełnosprawnych, dając im nadzieję na zmianę ich własnej sytuacji życiowej.


Wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny:

 Pani Teresa Estko - za wybitne dokonania na rzecz osób niepełnosprawnych.


Kategoria Super Lodołamacz

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

            Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w Zamościu działa od 1990 roku i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie przez 20 lat swojej działalności zbudowało markę znaną w całej Polsce (i na Ukrainie) jako profesjonalna i działająca bez zysku organizacja pożytku publicznego wspierająca osoby niepełnosprawne i ich rodziny w sposób systemowy
i szerokoprofilowy w ubogim regionie Zamojszczyzny.  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin.

 Działania rehabilitacyjno-edukacyjno-społeczne Stowarzyszenia służą rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności samodzielnego na miarę swoich możliwości życia osób niepełnosprawnych i ich uczestnictwa w życiu społecznym, a także podnoszą poziom świadomości społecznej oraz kwalifikacje i kompetencje otoczenia osób niepełnosprawnych.

            Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, głównie z wczesnym uszkodzeniem mózgu w: Ośrodkach Rehabilitacyjno-Terapeutycznych dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu i Biłgoraju, Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS) w Zamościu CAS2 w Białobrzegach, Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnym w Bondyrzu, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zamościu i Biłgoraju, Środowiskowym Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach oraz Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Jana i Zofii Kułakowskich w Białobrzegach. Posiadając 10 autobusów Stowarzyszenie organizuje codzienny transport niepełnosprawnych wychowanków do placówek.

            Swoimi działaniami rehabilitacyjno –edukacyjno -społecznymi Stowarzyszenie obejmuje około  2000 osób niepełnosprawnych i ich rodzin(w tym około 400 osób niepełnosprawnych w systemie pobytu dziennego). Stowarzyszenie  jest wydawcą ponad 30 publikacji, w tym filmów  dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością oraz licznych szkoleń dla terapeutów z Polski i Ukrainy. W ostatnich kilku latach Stowarzyszenie prowadziło szkolenia m.in. dla lekarzy i terapeutów z Rzeszowa, przygotowując ich do pracy w systemie Nauczania Kierowanego dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży  w Rzeszowie.

Zdaniem Kapituły Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w pełni zasługuje na nagrodę Super Lodołamacza 2012.

Wyróżnienie w Kategorii Lodołamacz Specjalny:

Urząd Gminy  w Tuszowie Narodowym  – za szczególną wrażliwość społeczną   i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan