facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Lureat Superlodołamacza 2010 adaptuje podręczniki techniczne dla studentów niewidomych

Dodano: 2012-08-17 14:03:46

  

W 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało dwa „Super Lodołamacze” - nagrody Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za działalność aktywizującą młode osoby niepełnosprawne. Kapituła konkursu ogłosiła Stowarzyszenie najlepszą w Polsce organizacją wspierającą osoby niepełnosprawne w zakresie aktywizacji zawodowej.

Od 2009 roku Stowarzyszenie "Twoje nowe możliwości" przetwarza podręczniki techniczne dla studentów niewidomych. Do tej pory zaadaptowane zostały 34 książki, m.in. z matematyki i informatyki.

W 2009 roku na Politechnice Wrocławskiej pojawił się pierwszy student niewidomy. Razem z nim potrzeba przystosowania materiałów dydaktycznych, tak aby mógł w równym stopniu, co osoby pełnosprawne realizować tok studiów. Dotychczas w Polsce osoby niewidome, które porywały się na studiowanie kierunków technicznych musiały liczyć na wsparcie asystentów, którzy robili im notatki, tłumaczyli wykresy z tablicy, dyktowali treść książek i wykładów, aby osoba niewidoma mogła je zapisać w alfabecie brajla. Brak dostępnych w brajlu książek akademickich zawierających wzory matematyczne powodował jednak, że studenci niewidomi byli gorzej przygotowani do zaliczeń, egzaminów, a wykładowcy nie wiedząc jak pomóc przymykali oko na braki w wiedzy.

Nie bez powodu osoby niewidome w Polsce najczęściej studiują kierunki humanistyczne. Proces adaptacji podręcznika akademickiego z wiedzy humanistycznej jest stosunkowo prosty. Książkę można zeskanować, a treść zostanie przeczytana przez program udźwiękawiający. Książki do matematyki czy informatyki zawierają liczne wzory i wykresy, które są rozpoznawane przez program jako grafika, a nie tekst, a tym samym nie są odczytywane przez oprogramowanie.Na prośbę Pełnomocnika Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. osób niepełnosprawnych Jerzego Borowca Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” podjęło się zadania adaptacji materiałów dla Marka Tankieluna - pierwszego niewidomego studenta informatyki na Politechnice. Konsultacje z Pełnomocnikami na innych polskich uczelniach nie przyniosły rozwiązania. Otwarcie przyznawali, że adaptacja wzorów matematycznych jest niezwykle skomplikowana, albo zupełnie niemożliwa.Na szczęście stowarzyszenie dotarło do rozwiązań stosowanych za granicą. W Czechach i USA adaptacja książek matematycznych jest realizowana. We współpracy ekspertów przodującej w Polsce firmy tyfloinformatycznej wypracowana została metoda adaptacji wzorów matematycznych i wykresów do formy dostępnej dla osób niewidomych, a następnie przetworzona została pierwsza książka. Od początku istnienia dział adaptacji Stowarzyszenia przetworzył już 34 książki z zakresu matematyki i informatyki.

Jak to się robi?
Na początku należy zanalizować książkę - jak trudna jest do przetworzenia. Następnie ustala się plan adaptacji i decyduje się jakie techniki należy zastosować. Potem należy zeskanować cały podręcznik do postaci elektronicznej i ręcznie zaadaptować wzory do alfabetu brajla. Niezbędnym elementem jest również słowne opisanie wszystkich występujących w książce obrazów, które byłby niezrozumiałe w formie graficznej. Końcowym etapem jest korekta. Wydrukowany tekst zostaje sprawdzony przez wykwalifikowanego niewidomego korektora. Ocenia on czy opisy obrazów oraz grafiki są zrozumiałe i dobrze opisane, sprawdza również poprawność tekstu. Po poprawkach książka zostaję wydrukowana na drukarce brajlowskiej, a wykresy przeniesione do programu graficznego i wydrukowane w formie wypukłej.

Marek Tankielun jest obecnie studentem IV roku informatyki na Politechnice Wrocławskiej, na wydziale Informatyki i Zarządzania. W tym roku po raz kolejny otrzymał stypendium Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej za wyniki w nauce. Realizuje on pełny program studiów bez żadnych przywilejów.Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” od 2008 roku zajmuje się wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych w zdobywaniu wykształcenia. Pomysłodawcami byli Krzysztof Peda i Ariel ecyk, którzy obecnie tworzą zarząd Stowarzyszenia. Celem organizacji jest tworzenie nowych możliwości z zakresu kształcenia i aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan