facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Pytanie POPON do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące przekazywania na rachunek ZFRON kwot pochodzących ze zbycia srodków trwałych

Dodano: 2012-07-10 12:30:40

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w związku z licznymi pytaniami pracodawców zrzeszonych w POPON zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie interpretacji przepisu art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721  z późn. zm.) – dalej zwana ustawą o rehabilitacji.

1. Czy w przypadku uzyskania na rachunek zfron środków w wyniku sprzedaży środka trwałego uprzednio zakupionego z zfron, prowadzący zpchr może wydatkować te środki na zakup kolejnego, bardziej nowoczesnego środka trwałego stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

2. Czy pracodawca przekazując środki na rachunek zfron uzyskane ze sprzedaży środka trwałego uprzednio zakupionego z zfron czyni to w proporcji wskazanej w art. 33 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o rehabilitacji: przeznacza co najmniej 15 % środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji oraz co najmniej 10 % środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników         i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu?

3. Czy zakup kolejnego środka trwałego stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (sytuacja w pytaniu nr 1) jest objęty regułą pomocy de minimis?

4. Jeśli wydatek wskazany w pytaniu nr 1 byłby objęty regułą pomocy de minimis, wówczas jaki organ jest zobowiązany do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis?

5. Czy prawidłowe będzie postępowanie pracodawcy, który przy zakupie kolejnego środka trwałego stanowiącego wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, nie występuje o zaświadczenie o przyznaniu pomocy de minimis, w sytuacji, gdy zakup tego środka trwałego byłby finansowany z zfron ze środków uzyskanych na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy o rehabilitacji?
 
Pytanie do BON w załączniku

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan