facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Pomoc de minimis jako wyposażenie stanowiska pracy pisze w Prawie Pomocy Publicznej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2012-06-21 00:00:00

  

W październiku 2011 r. w ramach pomocy de minimis dokonaliśmy zakupu maszyny jako wyposażenia stanowiska pracy? Środki na zakup tych maszyn pochodziły ze zwolnień podatkowych uzyskanych w 2009 i 2010 r. Do tej pory nie otrzymaliśmy zaświadczenia o pomocy de minimis. W jaki sposób traktować te środki w przypadku odmowy wydania zaświadczenia? Co będziemy musieli zrobić w takiej sytuacji?

 Środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) pracodawca może wydatkować z tzw. puli ogólnej m.in. na zakup maszyn i urządzeń w ramach wyposażenia stanowiska pracy oraz przystosowania jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydatek ten stanowi pomoc de minimis, jeśli powoduje przysporzenie korzyści po stronie pracodawcy, a więc pracodawca musi uzyskać z właściwego organu zaświadczenie o pomocy de minimis. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia wydatek traktuje się jako dokonany niezgodnie z przepisami art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.; dalej zwana ustawą o rehabilitacji).

Na podstawie przepisu art. 13 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475; dalej zwana nowelizacją) pracodawcy mieli obowiązek dokonać zwrotu niewykorzystanych środków zfron, które pochodziły ze zwolnień z podatków oraz opłat, a także nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zwrotowi podlegały środki uzyskane do dnia 31.12.2010 r., a niewykorzystane do końca 2011 r. Wpłata tychże środków do PFRON następowała zgodnie z regulacją przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o rehabilitacji. Tak więc pracodawcy dokonywali wpłaty na formularzu DEK-II-a w terminie do 20 stycznia 2012 r.

W sytuacji, gdy zakup maszyny został dokonany w 2011 r. ze środków, które podlegałyby zwrotowi na podstawie art. 13 nowelizacji w razie ich niewykorzystania, odmowa wydania zaświadczenia o pomocy de minimis będzie skutkować obowiązkiem zastosowania regulacji przepisu art. 33 ust. 4a.


Źródło: Prawo Pomocy Publicznej
Autor: Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan