Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka

Dodano: 2019-04-08 11:52:23

  

Zapraszamy na szkolenie

Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne?

Teoria i praktyka.

Przykłady rozstrzygnięć i wyroki sądów

 

 

Pracodawcy osób niepełnosprawnych coraz częściej spotykają się z różnego rodzaju problemami min. z żądaniem zwrotu czy też wstrzymywaniem dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Po ostatnich zmianach w ustawie o rehabilitacji… zmianie uległy zasady prowadzenia części postępowań administracyjnych. Do tej pory pracodawca, który nie zgadzał się z decyzją Prezesa PFRON składał odwołania do Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (MRPiPS) - obecnie służy mu jedynie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W praktyce oznacza to dużą zmianę w zakresie weryfikacji decyzji administracyjnych.

Wielu pracodawców spotka się również po raz pierwszy, ze względu na wcześniejsze zamykanie spraw na drodze postępowania odwoławczego przez Ministra, z koniecznością kierowania swoich spraw na drogę postępowania sądowego.

W związku z powyższym właściwym jest lepsze poznanie przez pracodawców swoich praw, zasad postępowania administracyjnego, sposobów wyrażania swoich stanowisk. Istotne jest również poznanie dorobku prawnego - licznych rozstrzygnięć i stanowisk, co może mieć znaczenie w formułowaniu wniosków, zarzutów czy argumentowaniu swoich racji.

Program szkolenia uwzględnia w szczególności postępowania oparte na przepisach ustawy o rehabilitacji… - prezentuje aktualne stanowiska, rozstrzygnięcia i wyroki w zakresie decyzji wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON. W trakcie szkolenia prezentowana będzie wiedza praktyczna, którą będzie można bezpośrednio wykorzystać we własnych postępowaniach, poparta licznymi przykładami, casusami i wskazówkami. Szkolenie obejmuje również część warsztatową, która będzie przygotowywać Państwa do konkretnych działań.

 

Po szkoleniu zdobędą Państwo niezbędna wiedzę z obszaru:

 

 

 

Program szkolenia:

 

 1. Decyzje administracyjne wydawane przez Prezesa Zarządu PFRON
 2. Podstawowe zasady postępowania administracyjnego
 3. Terminy w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 4. Zakres udziału strony w postępowaniu pierwszej instancji - prawa strony, możliwe działania
 5. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym
 6. Różnice pomiędzy trybami wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i kierowania spraw na drogę postępowania sądowego - skutki wyboru trybu
 7. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - zakres, sposób formułowania
 8. Uprawnienia strony w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy
 9. Rozstrzygnięcia wydawane w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy i ich skutki
 10. Prawo do skargi do sądu
 11. Zasady postępowania przed sądami administracyjnymi
 12. Koszty postępowań sądowych
 13. Sposób formułowania skargi do sądu
 14. Uprawnienia i obowiązki strony postępowań sądowych

 

 

Szkolenie poprowadzi:

Krzysztof Kosiński - wiceprezes zarządu POPON, prawnik, wieloletni dyrektor i zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, gdzie odpowiadał m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu odwołań od decyzji Prezesa Zarządu PFRON i wojewody. Praktyk, wykorzystujący 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia i stosowania prawa we wspieraniu firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym zakresie toczących się postępowań administracyjnych..

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

 

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszenia