facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Brak zrównania dofinansowania od 1 stycznia 2013 r.  projekt ustawy okołobudżetowej

Dodano: 2012-09-25 09:41:41

  

Zgodnie z przekazanym do konsultacji społecznych projektem ustawy z dnia 18 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będzie przysługiwało pracodawcom z chronionego i otwartego rynku pracy w takiej samej proporcji, jak do tej pory.

Zgodnie z art. 4 ustawy okołobudżetowej oznacza to, że w 2013 r.

1) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości: 

a) 70 % kwot dofinansowania o których mowa w art. 26a ust. 1

b) 90 % kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b; 

2) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a ust. 1 i 1b.

Tym samym pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy nadal będę otrzymywać tylko 70% kwot dofinansowania (lub 90% dofinansowania w przypadku gdy pracownik ma orzeczenie wskazujące na jedno ze schorzeń szczególnych), które przysługuje zakładom pracy chronionej.

To zróżnicowanie w wysokości dofinansowań miało pierwotnie obowiązywać tylko do końca 2012 roku. Rząd zdecydował jednak po raz kolejny o przesunięciu terminu zrównania dopłat, aby zmniejszyć wydatki budżetowe na ten cel.


W załączeniu projekt ustawy okołobudżetowej.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan