Nowelizacja ustawy o rehabilitacji przywraca możliwość umieszczania na orzeczeniu symbolu 02-P

Dodano: 2018-10-09 12:43:12

  

Symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

W dniu 8 października 2018 roku została ogłoszona nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23.10.2018 r. (Dz.U. pozycja 1925).

 

Po wejściu w życie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwalonych 13 września 2018 r. powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności będą uprawnione do umieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.