facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home BADANIA I ANALIZY Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Dodano: 2015-02-24 12:43:32

  

POPON jako największa Organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne stoi na stanowisku, że powinien uczestniczyć w budowaniu odpowiedniego kształtu systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Organizacja reprezentuje różnorodne środowiska pracodawców pod względem formy organizacyjnej i wielkości. Zrzesza małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, spółdzielców i firmy prywatne.

 

Obowiązkiem naszym jest więc należyte reprezentowanie interesów zrzeszonych firm. Jednym z takich działań jest właśnie zorganizowany przez POPON w dniu wczorajszym w Warszawie Ogólnopolski Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy wszystkim pracodawcom za liczne przybycie i aktywny udział w Kongresie.

 

W kongresie uczestniczyli pracodawcy z całego kraju: przedstawiciele zakładów pracy chronionej, spółdzielcy, a także przedstawiciele otwartego rynku pracy. Przybyło kilkunastu parlamentarzystów, którzy z zainteresowaniem przysłuchiwali się debacie oraz wzięli udział w dyskusji.

 

Wystąpienie pt.: „Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich pracodawców w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych” wygłosił Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Senator Mieczysław Augustyn mówił o planach legislacyjnych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Teresa Hernik Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poświęciła przemówienie środkom PFRON przeznaczanym na w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W dyskusji wzięli również udział parlamentarzyści: Stanisław Szwed, Tadeusz Tomaszewski, Janusz Palikot.

 

Otwierając kongres Barbara Pokorny Przewodnicząca Rady Krajowej POPON powiedziała „zakłady pracy chronionej, to dobre i wartościowej miejsca pracy. To zakłady gdzie pracodawcy wspierają osoby niepełnosprawne w różnorodnych formach rehabilitacji. To integracyjne środowisko, gdzie pracują razem osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Nie możemy tego wspólnego dorobku zmarnować, musimy wspólnie te miejsca pracy chronić!"

 

Jan Zając Prezes POPON zwrócił uwagę, iż „każdy pracodawca planuje działania firmy w długoletniej perspektywie. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oczekują więc, że rząd i parlament stworzy sprzyjające warunki do tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i odpowie na pytanie, jak ma wyglądać rzeczywiste wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzisiaj pracodawcy coraz częściej stoją przed dylematem czy przejść na otwarty rynek pracy. Dlatego stanowisko rządu i to, jaką politykę wobec zakładów pracy chronionej zamierza prowadzić w przyszłości jest bardzo ważne”.

 

Zgromadzeni na Ogólnopolskim Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wyrazili stanowisko, iż dotychczasowe działania rządu w konsekwencji doprowadzą do likwidacji chronionego rynku pracy. Postulowali zmianę patrzenia na chroniony rynek pracy oraz stworzenia odpowiednich warunków do funkcjonowania tych zakładów.

 

Odbyła się gorąca i merytoryczna dyskusja, ścierały się różne poglądy i opinie. Pracodawcy opowiedzieli się za pozostawieniem możliwości udzielania ulg dla wszystkich pracodawców. Podkreślali również dalszą konieczność waloryzacji dofinansowań i rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

W trakcie Kongresu Pracodawcy mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz wzięcia udziału w dyskusji. Kongres zakończył się przyjęciem uchwały, która wzywa stronę rządową do podjęcia dialogu z pracodawcami w celu budowania warunków do tworzenia nowych bezpiecznych i trwałych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Uchwała została przyjęta większością głosów.

 

Zobacz materiały, relacje, galerię zdjęć

 

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan