facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

link efekt zachety

link skcji atykulw dialog spleczny

wyrwij fiskusowi bat

Poradnik POPON

link zatrudnianie-niepelnosprawnych
media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A
  • konferencja prasowa Chorzów
  • Dialog społeczny
  • Popon giełdy pracy

Bardzo ważna odpowiedź UOKiK w sprawie efektu zachęty na tzw. starych pracowników

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedź z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalania efektu zachęty na tzw. starych pracowników,...

Odpowiedź PFRON dla POPON – co dalej z metodą ALTMANA w 2015 r.?

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedź z dnia 15 kwietnia 2015 r. na pytanie w zakresie dalszego stosowania...
Drukuj

Zmiany w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – Zaproszenie do Dialogu

Konferencja Interaktywna połączona ze spacerem tematycznym po Warszawie śladami miejsc Dialogu Społecznego

Drukuj

Stanowisko BON – zmiana formy prawnej zakładu pracy chronionej i tzw. byłego ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), w zakresie zmiany formy prawnej zakładu pracy chronionej oraz tzw. byłego ZPChr.

Drukuj

Stanowisko BON – wydatki z ZFRON a możliwość ustanowienia tzw. żyrantów

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pismem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie kwestii dotyczącej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1300) w zakresie udzielania pomocy indywidualnej oraz ustanawiania tzw. żyrantów.

Drukuj

Stanowisko BON w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Stanowisko BON w sprawie czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), które dotyczą czasu pracy osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Pracodawcy RP: Idą zmiany w Kodeksie pracy

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tej kadencji parlamentu zmianie ulegną zasady zawierania terminowych umów o pracę. To jedna z istotniejszych nowelizacji prawa pracy w ostatnich latach – mocno ingeruje w dotychczasowe zasady zawierania umów terminowych. Na co powinni się przygotować pracodawcy?

Drukuj

KRM: Ułatwienia dla przedsiębiorców w nowej ordynacji podatkowej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, który racjonalizuje i upraszcza procedury podatkowe. Nowe rozwiązania przede wszystkim ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

Drukuj

Zapytania ofertowe POPON dotyczące usługi wynajmu sali konferencyjnej oraz usług cateringowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją w ramach projektu: „Rozwój dialogu społecznego poprzez wzmocnienie potencjału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V „Dobre rządzenie”, kieruje zapytania ofertowe do Wykonawców, którzy w ramach realizowanego projektu na potrzeby przeprowadzenia konferencji mogą zapewnić usługę wynajmu sali konferencyjnej oraz usługi cateringowe zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Drukuj

Stanowisko BON – rozłożenie na raty nienależnie pobranego dofinansowania z PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w zakresie możliwości odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty kwoty stanowiącej zwrot nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Drukuj

WNP.pl - "Lodołamacze" - X edycja konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie

Statuetka przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Poznan.pl - Ruszyły "Lodołamacze", czyli konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Statuetka przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku do konkursu zakwalifikowało się 400 firm z całej Polski. Do grona laureatów statuetki Lodołamacza w latach ubiegłych należą m. in.: wybitny polski lekarz, Teatr Dramatyczny w Warszawie, czy też największa firma reklamy out-of-home w Polsce.

Drukuj

Ruszyły "Lodołamacze", czyli konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Statuetka przyznawana jest co roku pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku do konkursu zakwalifikowało się 400 firm z całej Polski. Do grona laureatów statuetki Lodołamacza w latach ubiegłych należą m. in.: wybitny polski lekarz, Teatr Dramatyczny w Warszawie, czy też największa firma reklamy out-of-home w Polsce.

© 1995-2015 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych