facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm link zatrudnianie-niepelnosprawnych gber link skcji atykulw dialog spleczny


media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A
  • Dialog Społeczny Spotkanie Katowice
  • Dialog Społeczny Spotkanie Kraków

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

POPON jako największa Organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne stoi na stanowisku, że powinien uczestniczyć w budowaniu odpowiedniego kształtu systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych....

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.
Drukuj

Wywiad z Janem Zającem Prezesem POPON w Nowej Trybunie Opolskiej

Bijemy na alarm w trosce o niepełnosprawnych Rozmowa

Drukuj

WZT: Akcja likwidacja? Komentarz POPON

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) miały pomagać „pozyskiwać lub przywrócić umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia”. Większość tego nie robi, do pracy trafia ok. 1 proc. uczestników WTZ.

Drukuj

Zmiany w opłatach na PFRON dzielą firmy. Komentarz Jana Zająca Prezesa POPON

Resort pracy chce ograniczyć wysokość ulgi dla przedsiębiorców, którzy współpracują z zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne.

Drukuj

Płaca minimalna w Polsce najwyższa z krajów Europy Środkowej

Wynagrodzenie minimalne za pracę w Polsce utrzymuje się powyżej poziomu dla krajów regionu Europy Środkowej. Wśród dwudziestu dwóch krajów Unii Europejskiej, w których funkcjonuje płaca minimalna na poziomie krajowym, Polska zajmuje trzynaste miejsce pod względem jej wysokości w ujęciu nominalnym, a dwunaste mierzone parytetem siły nabywczej.

Drukuj

Sytuacja polskich firm najlepsza od sierpnia

Luty przyniósł, w odczuciu polskich firm, wyraźną poprawę koniunktury gospodarczej. Wskaźnik oceny przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy rośnie najszybciej od lipca ubiegłego roku – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Drukuj

Terminy wpłat na PFRON po 1 stycznia 2015 r. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zatrudnianie przez przedsiębiorców osób niepełnosprawnych. Jeżeli pracodawca nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia tych osób, albo narusza w inny sposób przepisy ustawy o rehabilitacji, może być zobligowany do dokonania stosownej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją Ordynacji podatkowej pojawiła się wątpliwość co do zmian w zakresie terminu wpłat na PFRON.

Drukuj

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

Drukuj

Mile widziane schorzenia specjalne. Są warte ćwierć miliarda złotych

Ochrona, System budzi kontrowersje, bo wychodzi na to, że firmy niezatrudniające inwalidów płacą składki na PFRON i wspierają konkurencję

Drukuj

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oczekują zmian

Chroniony rynek pracy Uczestnicy Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, który odbył sią w Warszawie wyrazili przekonanie, iż działania rządu zmierzają do likwidacji chronionego rynku pracy. Postulowali stworzenie warunków do jego funkcjonowania.

Drukuj

Czy to koniec ZPCh?

11 lat temu działało ponad 2,5 tys. zakładów pracy chronionej. Pozostało ich 1269. Zdaniem pracodawców to efekt głównie obniżania dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością. Czy ZPCh mają szansę przetrwać?

Drukuj

Pracodawcy chcą wyższych dofinansowań za zatrudnianie niepełnosprawnych. Money.pl o Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Pracodawcy osób niepełnosprawnych uważają, że rząd powinien wprowadzić wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością tylko dla zakładów pracy chronionej lub premie za wysoki wskaźnik ich zatrudnienia. Bez tego - przekonują - stracą oni pracę.

Drukuj

Potrzebne szczególne wsparcie dla firm z chronionego rynku pracy. Jan Zając w Biznes.Onet.pl

Pra­co­daw­cy coraz czę­ściej re­zy­gnu­ją ze sta­tu­su za­kła­du pracy chro­nio­nej. Tłu­ma­czą to sys­te­ma­tycz­nym ob­ni­ża­niem wy­so­ko­ści do­fi­nan­so­wa­nia do pen­sji nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków.

Drukuj

Niepełnosprawny już się nie opłaci. Komentarz Moniki Tykarskiej w Gazecie Pomorskiej

Rosną koszty zatrudniania takich osób, a państwo coraz mniej do nich dopłaca. Rynkowi pracy chronionej może więc grozić u padek.

© 1995-2015 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych