facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link do strony www.ekspertpopon.pl baner sejm link skcji atykulw dialog spleczny
media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A
POPON DIALOG
Drukuj

Czy przekroczenie terminu 30 dni pozbawia prawa do wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. Artykuł POPON w Gazecie Prawne

Jako podmiot wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Czy w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku właściwy urząd ma prawo odmówić nam wydania zaświadczenia o pomocy de minimis?

Drukuj

Ważne! Projekt ustawy - Zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności służb mundurowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia rządowy projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W dniu 15 lipca br. został on skierowany do I czytania w Sejmie: do Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Drukuj

Stanowisko BON: Kiedy można unieważnić orzeczenie o niepełnosprawności?

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała interpretację z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnień dotyczących możliwości stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Stanowisko BON: Decyzja o przyznaniu renty po zmianach a SOD

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała interpretację z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnienia przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Czy do stanu zatrudnienia wliczać niepełnosprawnych korzystających z urlopu rodzicielskiego. Arykuł POPON w Gazecie Prawnej

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy. Mamy problem z wliczeniem do stanów zatrudnienia dwóch pracowników. Pierwszy z nich - osoba pełnosprawna - przez cały czerwiec przebywał na urlopie bezpłatnym udzielonym na jego wniosek. A drugi - pracownik niepełnosprawny - przez 10 dni czerwca przebywał na urlopie rodzicielskim. W jaki sposób mamy uwzględnić tych pracowników do stanu zatrudnienia wyliczanego na podstawie ustawy o rehabilitacji?

Drukuj

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych

Dnia 16 lipca wejdą w życie zmiany dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, nawet bez uzyskania zaświadczenia od lekarza pracy, będą mogły pracować 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo w ramach pełnego czasu pracy. Mimo zmian wynagrodzenie powinno pozostać na tym samym poziomie.

Drukuj

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610)

W dniu 15 lipca 2014 r. do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610).

Drukuj

Ważne! Projekt nowelizacji ustawy – utrata osobowości prawnej PFRON w 2020 r.

W dniu 11 lipca 2014 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Drukuj

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – przywrócenie PFRON od 1 stycznia 2015 r.

W dniu 11 lipca 2014 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Drukuj

POPON przypomina! Wejście w życie nowelizacji ustawy w dniu 16 lipca br. a skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2014 poz. 877). Dotyczy ona wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., czyli przywrócenia osobom niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem skróconego czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) z mocy prawa.

Drukuj

Stracą zatrudniający niepełnosprawnych

NOWE PRAWO Osoby z orzeczeniem od dziś pracują o godzinę krócej, ale za te same pieniądze.

Drukuj

Nowa definicja przedsiębiorstwa w przepisach UE. Spotkanie prezesa POPON Jana Zająca z przedstawicielami Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK

10 lipca br. Prezes POPON Jan Zając spotkał się z przedstawicielami Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK w sprawie konsekwencji wprowadzenia do rozporządzenia KE definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa w zakresie wydatkowania pomocy de minimis.

Drukuj

Nowe przepisy o zatrudnieniu niepełnosprawnych. Rozmowa z Mateuszem Brząkowskim, radcą prawnym Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Nowej Trybunie Opolskiej

Warto znać te regulacje - mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

POPON na posiedzeniu zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

W dniu 8 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych pracującego w ramach zorganizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Okrągłego Stołu "Jak wspierać osoby niepełnosprawne?”.

© 1995-2014 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych