facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia

Poznan Business Run 2016

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Walne zgromadzenie 2016
  • Lodołamacze 2016
  • szkolenie POPON

STANOWISKO Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotyczące projektu ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z zainteresowaniem przyjęła wcześniejsze deklaracje Rządu RP o wspieraniu polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności polskich małych i średnich...

Stanowisko BON dotyczące wzoru wyliczania ulgi we wpłatach na PFRON po 1 lipca 2016 roku oraz możliwości uzyskania dofinansowania na pracowników niepełnosprawnych, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy

Drukuj

Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej: Zwrot kosztów przystosowania stanowiska dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą liczyć m.in. na zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla takich pracowników. Środki na ten cel przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem samorządu powiatowego.

Drukuj

Pracodawcy RP: Wskaźnik sytuacji bieżącej poniżej 100 pkt

Kwiecień przyniósł kontynuację tendencji z poprzednich miesięcy. W konsekwencji, wskaźnik oceny sytuacji bieżącej zaczął sygnalizować nieznaczne pogarszanie się kondycji biznesowej ankietowanych firm – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Drukuj

Zapraszamy na szkolenie Kontrole PFRON, US, UKS, PIP, U.Woj. - Uprawnienia przedsiębiorcy podczas kontroli. Jak przygotować się do kontroli? Jak bronić swojego stanowiska?

Zapraszamy na szkolenie Kontrole PFRON, US, UKS, PIP, U.Woj. - Uprawnienia przedsiębiorcy podczas kontroli. Jak przygotować się do kontroli? Jak bronić swojego stanowiska?

Drukuj

Poprawa sytuacji ZPCHr - projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27 kwietnia b.r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie rozpatrzenia Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Drukuj

Basia Trzetrzelewska - Ogólnopolski Ambasador Lodołamacze 2016

Basia Trzetrzelewska to polska piosenkarka jazz-popowa, której piosenki zahaczały o stylistykę południowoamerykańską. Basia Trzetrzelewska zdobyła międzynarodową sławę na przełomie lat 80. i 90. Wokalistka dysponuje głosem o rozpiętości trzech oktaw.

Drukuj

Money.pl: Zakaz handlu w niedzielę. Solidarność organizuje inicjatywę ustawodawczą. Znamy szczegóły projektu

Zamknięte niemal wszystkie sklepy i wymóg specjalnych zgód na pracę w centrach dystrybucyjnych - tak ma wyglądać przygotowana przez NSZZ "Solidarność" obywatelska ustawa o zakazie handlu w niedzielę. Jak wynika z informacji money.pl, związek porozumiał się już w tej sprawie z organizacjami kupieckimi. W czwartek zawiązać ma się komitet inicjatywy ustawodawczej.

Drukuj

MPIPS: Będą pieniądze na pożyczki dla ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. W imieniu ministerstwa 25 kwietnia umowę podpisała podsekretarz stanu Renata Szczęch, zaś w imieniu banku wiceprezes Włodzimierz Kocon i dyrektor zarządzająca Patrycja Wolińska-Bartkiewicz. Umowa opiewa na kwotę 158,9 mln zł.

Drukuj

PFRON: Minister Elżbieta Rafalska wręczyła akt powołania Prezesowi Zarządu PFRON

Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 27 kwietnia 2016 roku, Robert Kwiatkowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Akt powołania wręczyła minister Elżbieta Rafalska.

Drukuj

Józef Skrzek - Ambasadorem Kampanii Społecznej Lodołamacze 2016 na Śląsku

  Basista, multiinstrumentalista, kompozytor, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego rocka progresywnego i elektronicznego, w ostatnich latach głównie komponujący muzykę sakralną. Urodził się 2 lipca 1948 w Siemianowicach Śląskich. Od dziecka ucząc się gry na fortepianie, w 1967 ukończył średnią szkołę muzyczną w Katowicach.

Drukuj

Rynek Kolejowy:Ministerstwo przeciwne likwidacji zniżek. Przesunie termin do 2018 roku

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad uporządkowaniem przepisów w zakresie ulg, które mogą skutkować likwidacją zniżek m.in. w ekspresach i pociągach TLK Warszawa – Łódź. Zapowiada przesunięcie ich wejścia w życie do 2018 r.

Drukuj

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej spółdzielni

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej spółdzielnię należy traktować jak przedsiębiorstwo charakteryzujące się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Przy badaniu sytuacji ekonomicznej spółdzielni należy zatem sprawdzić spełnienie warunku zawartego w art. 2 pkt 18 lit a) rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

Drukuj

PIP: II Konferencja panelowa PIP w ramach WSOZZ 2013-2020

II Konferencja panelowa WSOZZ 2013-2020 Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych Związanych z Czynnikami Szkodliwymi w Środowisku Pracy

Drukuj

PIP: Nagrody dla przyjaznych pracodawców

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć uczestniczył w gali VIII edycji konkursu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, zorganizowanej 20 kwietnia 2016 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Drukuj

PulsHR. Ministerstwo Rozwoju: Chcemy powiązać zamówienia publiczne z prawem pracy

Ministerstwo Rozwoju proponuje wprowadzić nowelizację w Prawie Zamówień Publicznych. Według Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju wdraża ona do polskiego prawa przepisy unijnych dyrektyw oraz stanowi pierwszy etap przekształcenia zamówień publicznych w instrument polityki gospodarczej i społecznej.

Drukuj

Prezes ZUS może przyznać specjalną rentę. Jakie trzeba spełnić warunki?

Prezes ZUS w drodze wyjątku może przyznać rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną. Świadczenie może dostać nawet osoba, której w normalnym trybie ono nie przysługuje - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

© 1995-2016 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych