facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link do strony www.ekspertpopon.pl baner sejm link skcji atykulw dialog spleczny
media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A
POPON DIALOG

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – zmiany w udzielanej pomocy publicznej i dofinansowaniach do wynagrodzeń (SOD)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 21 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji...

Pytanie do BON i PIP: Zgoda lekarza na 8 godzinny czas pracy a wynagrodzenie pracownika

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...
Drukuj

Komentarz POPON w Dzienniku Zachodnim: Praca przez siedem godzin dziennie

Od 10 lipca pracownik mający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pracuje 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego w tej sprawie. To jest zmiana, o której każdy, kto zatrudnia osobę niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, powinien pamiętać.

Drukuj

Dziennik Bałtycki: Lodołamacze - czas na zgłoszenia

Jeszcze tylko do 15 sierpnia pracodawcy, organizacje i instytucje zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą się zgłaszać do konkursu Lodołamacze - dla pracodawców wrażliwych społecznie.

Drukuj

Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej: Umorzenie pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy

Pracownik zakładu pracy chronionej (osoba niepełnosprawna ze schorzeniem narządu ruchu) otrzymał ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nieoprocentowaną pożyczkę, zgodnie ze złożonym uprzednio wnioskiem w kwocie 5 000 zł. Pożyczka przeznaczona była na pokrycie kosztów leczenia (operacja stawu biodrowego). W trakcie okresu spłaty pożyczki (3 miesiące po jej zaciągnięciu), po przeprowadzonej operacji, pracownik zmarł. Jak prawidłowo powinien postąpić pracodawca w takiej sytuacji? Czy może umorzyć pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy?

Drukuj

Artykuł w Prawie Pomocy Publicznej: Zaświadczenie o pomocy de minimis

Jako przedsiębiorca wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełno­ sprawnych zobowiązani jesteśmy przed stawić informację o wydatku w ramach pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Czy w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złoże­ nie odpowiedniego wniosku właściwy urząd ma prawo odmówić nam wydania zaświadczenia o pomocy de minimis?

Drukuj

MPiPS: Spadek liczby dofinansowanych stanowisk nie oznacza zwolnień

- Dane za okresy październik 2013 r. i marzec 2014 r. wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych, na które pracodawcy otrzymali dofinansowanie do wynagrodzeń, spadła ogółem o 2,1%, przy czym wzrosła o 3,4% na otwartym rynku pracy – informuje nas Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

Drukuj

Komentarz POPON w Rzeczpospolitej: Wypad na miasto uderzy inwalidę po kieszeni

Zmiany w kodeksie pracy, które miały ułatwić załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy są niekorzystne dla niepełnosprawnych.

Drukuj

Pytanie do BON i PIP: Zgoda lekarza na 8 godzinny czas pracy a wynagrodzenie pracownika

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni przepisów w zakresie wynagradzania za pracę pracowników niepełnosprawnych po wejściu w życie w dniu 10 lipca br. wyroku TK w zakresie skróconego czasu pracy.

Drukuj

Uwaga nagroda! Bezpłatny dostęp do eksperckiej wiedzy

Każdy kto weźmie udział w Konkursie Lodołamacze otrzyma bezpłatny, półroczny dostęp do strony www.ekspertpopon.pl.

Drukuj

Dziennik Gazeta Prawna: Firmy łatwiej uzyskają zwrot kosztów

Pracodawca otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie osoby bezrobotnej z dysfunkcjami, której nie skierował do niego urząd pracy.

Drukuj

MPIPS: Bezrobocie w czerwcu najniższe od dwóch lat

W czerwcu liczba bezrobotnych wyniosła 1 914, 8 tys. osób i była najniższa od 2012 roku – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Drukuj

HR biznes.pl: Osoby niepełnosprawne będą mogły pracować krócej bez zaświadczenia od lekarza

10 lipca weszły w życie zmiany dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych. Nawet bez uzyskania zaświadczenia od lekarza pracy osoby niepełnosprawne będą mogły pracować 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo w ramach pełnego czasu pracy. Mimo zmian wynagrodzenie powinno pozostać na tym samym poziomie.  

Drukuj

Gazeta Pomorska zachęca: zgłoś Lodołamacza

To pracodawca, który kruszy lody, czyli zatrudnia osoby niepełnosprawne i dzięki ternu mają szansę na lepsze życie. Konkurs jest kierowany do firm, instytucji i organizacji, bez względu na reprezentowaną branżę i wielkość.

Drukuj

Polska Agencja Prasawa: Projekt ws. przyszłości PFRON - do komisji polityki

Projektami zmian w prawie, które zakładają zachowanie osobowości prawnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zajmie się jedynie komisja polityki społecznej i rodziny - zdecydowali w piątek posłowie.

© 1995-2014 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych