facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
Kongres Pracodawcw Osb Niepelnosprawnych link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm link zatrudnianie-niepelnosprawnych gber link skcji atykulw dialog spleczny


media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A

Ważne! Zmiana rozporządzenia w sprawie tzw. oskładkowania pomocy indywidualnej ZFRON dla byłych ZPChr obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie długo wyczekiwana zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia...

Ważne! Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 28 listopada 2014 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu...
Drukuj

Łatwiej zdobyć pieniądze z PFRON. W Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski, radca prawny.

Aby uzyskać dofinansowanie wynagrodzeń inwalidów, firma musi wykazać tzw. efekt zachęty. Od stycznia 2015 r. zmieniły się niektóre zasady ustalania tego parametru.

Drukuj

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które mają wpływ na wypłacane dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON. Zmiany objęły m.in. sposób wyliczania efektu zachęty. Na niezmienionym poziomie pozostają natomiast kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Drukuj

Nowe druki dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Komentarz POPON w Gospodarce Podkarpackiej

Wniosek pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne i ubiegającego się o dofinansowanie złożony w styczniu na dotychczasowym formularzu zostanie odrzucony.

Drukuj

WROCŁAW – 12.02.2015. Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkania upowszechniające rezultaty projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na spotkania upowszechniające rezultaty projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” pt.: Trener pracy - nowa perspektywa zatrudniania osób niepełnosprawnych SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Drukuj

WROCŁAW - 11.02.2015. Zapraszamy wszystkich pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy tj nieposiadających statusu zpchr i ich pracowników na spotkanie pt.: Trener pracy - nowa perspektywa zatrudniania osób niepełnosprawnych”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy tj nieposiadających statusu zpchr i ich pracowników na spotkanie pt.: Trener pracy - nowa perspektywa zatrudniania osób niepełnosprawnych” SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI OTWARTEGO RYNKU PRACY

Drukuj

WROCŁAW – 10.02.2015. Zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy przedstawicieli instytucji rynku pracy na spotkania upowszechniające rezultaty projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na spotkania upowszechniające rezultaty projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” pt.: Trener pracy - nowa perspektywa zatrudniania osób niepełnosprawnych SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI RYNKU PRACY

Drukuj

Wyjątkowa oferta dla członków POPON. XXII edycja Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkową ofertę dla członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych udział w XXII edycji Forum Gospodarczego w Toruniu „Welconomy Forum in Toruń” na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach finansowych.

Drukuj

Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego. Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej

W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1), dalej jako rozporządzenie nr 651/2014 r.

Drukuj

Jakościowy efekt na starych zasadach. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Rachunki Jeśli szef nie może wykazać efektu zachęty metodą ilościową, powinien spróbować zrobić to metodą jakościową. Konieczne jest wtedy, aby niepełnosprawny został zatrudniony „na miejsce" tego, który rozstał się z firmą w ściśle określony sposób.

Drukuj

WAŻNE! Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. został wniesiony do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Zapytanie ofertowe dotyczące poprowadzenia 9 spotkań dotyczących dialogu społecznego w ramach projektu „Rozwój dialogu społecznego poprzez wzmocnienie potencjału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych”

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na prelegentów, prowadzących spotkania dotyczące dialogu społecznego, według załączonego zapytania ofertowego.

Drukuj

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Zagrożenia i perspektywy rozwoju chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo Pracodawcy Osób Niepełnosprawnych   W imieniu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Zagrożenia i perspektywy rozwoju chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2015 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123 A, sala nr 11 (XV piętro) w Warszawie.

Drukuj

Nowe przepisy w ustawie o ochronie danych. Ich znajomość pomoże Ci uniknąć kary!

29 stycznia Polish Business Club organizuje Business Lunch, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się ze zmianami w Ustawie o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą właścicieli nawet najmniejszych firm. Nad ich wdrożeniem oraz przestrzeganiem czuwa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Drukuj

Odpowiedź BON dla POPON – finansowanie leasingu z ZFRON

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1300) w zakresie możliwości finansowania wydatków związanych z leasingiem.

Drukuj

WAŻNE! Odpowiedź BON w sprawie wstrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku korekt in plus

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu w kwestii wyjaśnienia sytuacji wstrzymywania dofinansowań do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w związku z korygowaniem przez nich stanu zatrudnienia, na podstawie art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

© 1995-2015 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych