facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm link zatrudnianie-niepelnosprawnych gber link skcji atykulw dialog spleczny


media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A
  • Dialog Społeczny Spotkanie Katowice
  • Dialog Społeczny Spotkanie Kraków

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

POPON jako największa Organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne stoi na stanowisku, że powinien uczestniczyć w budowaniu odpowiedniego kształtu systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych....

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.
Drukuj

Terminy wpłat na PFRON po 1 stycznia 2015 r. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zatrudnianie przez przedsiębiorców osób niepełnosprawnych. Jeżeli pracodawca nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia tych osób, albo narusza w inny sposób przepisy ustawy o rehabilitacji, może być zobligowany do dokonania stosownej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od 1 stycznia 2015 r. w związku z nowelizacją Ordynacji podatkowej pojawiła się wątpliwość co do zmian w zakresie terminu wpłat na PFRON.

Drukuj

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

Drukuj

Mile widziane schorzenia specjalne. Są warte ćwierć miliarda złotych

Ochrona, System budzi kontrowersje, bo wychodzi na to, że firmy niezatrudniające inwalidów płacą składki na PFRON i wspierają konkurencję

Drukuj

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oczekują zmian

Chroniony rynek pracy Uczestnicy Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, który odbył sią w Warszawie wyrazili przekonanie, iż działania rządu zmierzają do likwidacji chronionego rynku pracy. Postulowali stworzenie warunków do jego funkcjonowania.

Drukuj

Czy to koniec ZPCh?

11 lat temu działało ponad 2,5 tys. zakładów pracy chronionej. Pozostało ich 1269. Zdaniem pracodawców to efekt głównie obniżania dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością. Czy ZPCh mają szansę przetrwać?

Drukuj

Pracodawcy chcą wyższych dofinansowań za zatrudnianie niepełnosprawnych. Money.pl o Kongresie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Pracodawcy osób niepełnosprawnych uważają, że rząd powinien wprowadzić wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością tylko dla zakładów pracy chronionej lub premie za wysoki wskaźnik ich zatrudnienia. Bez tego - przekonują - stracą oni pracę.

Drukuj

Potrzebne szczególne wsparcie dla firm z chronionego rynku pracy. Jan Zając w Biznes.Onet.pl

Pra­co­daw­cy coraz czę­ściej re­zy­gnu­ją ze sta­tu­su za­kła­du pracy chro­nio­nej. Tłu­ma­czą to sys­te­ma­tycz­nym ob­ni­ża­niem wy­so­ko­ści do­fi­nan­so­wa­nia do pen­sji nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków.

Drukuj

Niepełnosprawny już się nie opłaci. Komentarz Moniki Tykarskiej w Gazecie Pomorskiej

Rosną koszty zatrudniania takich osób, a państwo coraz mniej do nich dopłaca. Rynkowi pracy chronionej może więc grozić u padek.

Drukuj

Firmy z chronionego rynku pracy wymagają szczególnego wsparcia. Pisze Dziennik Gazeta Prawna - Patron medialny Kongresu Pracodawców organizowanego przez POPON

Rząd powinien w porozumieniu z pracodawcami podjąć działania służące ochronie miejsc pracy osób z uszczerbkiem na zdrowiu zatrudnionych poza otwartym rynkiem.

Drukuj

Wytyczne UOKiK w sprawie limitu de minimis franczyzy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż na stronie www.uokik.org.pl pojawił się komunikat dotyczący obliczania limitu pomocy de minimis w przypadku fransczyzy.

Drukuj

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

POPON jako największa Organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne stoi na stanowisku, że powinien uczestniczyć w budowaniu odpowiedniego kształtu systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Organizacja reprezentuje różnorodne środowiska pracodawców pod względem formy organizacyjnej i wielkości. Zrzesza małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, spółdzielców i firmy prywatne.

Drukuj

Sukces medialny Kongresu Pracodawców Zatrudniających Osoby Niepełnosprawnych

Polskie Radio, Informacyjna Agencja Radiowa, Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza; Puls Biznesu; Onet.pl; Biznes Onet, Forbs, Menager Inwestycje, Kariera pb; Kadry abc. To tylko niektóre media relacjonujące Kongres POPON.

© 1995-2015 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych