facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
Lodolamacze link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

link efekt zachety

link skcji atykulw dialog spleczny

wyrwij fiskusowi bat

Poradnik POPON

link zatrudnianie-niepelnosprawnych
media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A
  • Szkolenia POPON
  • lodołamacze 2015

Stanowisko PIP w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Państwowej Inspekcji Pracy o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997...

Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do czasu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów

W odniesieniu do wątpliwości dotyczących stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc...
Drukuj

Odpowiedź PFRON dla POPON – co dalej z metodą ALTMANA w 2015 r.?

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedź z dnia 15 kwietnia 2015 r. na pytanie w zakresie dalszego stosowania przez PFRON tzw. metody ALTMANA, na potrzeby zweryfikowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa uzyskującego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Drukuj

Małe firmy z nadzieją patrzą w przyszłość

W ocenie polskich przedsiębiorstw, ożywienie gospodarcze ponownie zaczyna nabierać tempa. Szczególnie szybko poprawia się wskaźnik odnoszący się do przyszłej sytuacji biznesowej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Drukuj

„Zwyczajnie Aktywni” po raz trzeci wspierają pacjentów na rynku pracy. POPON patronem Konkursu

  Wystartowała III edycja projektu „Zwyczajnie Aktywni”, którego częścią jest konkurs organizowany pod tą samą nazwą. Celem obu działań jest zwiększenie szans osób chorych na rynku pracy oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Zapraszamy organizacje pacjentów oraz ich podopiecznych do udziału w tej ogólnopolskiej inicjatywie.

Drukuj

Gazeta Wrocławska. Lodołamacze po raz X

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu. Nagradzani są w nim firmy, szefowie i instytucje przyjazne niepełnosprawnym.

Drukuj

Stanowisko PIP w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Państwowej Inspekcji Pracy o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Pytanie POPON do BON – nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 6 lutego 2015 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) w zakresie możliwości odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty kwoty stanowiącej zwrot nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Drukuj

DGP: Ulgi we wpłatach na PFRON: dyskusja o projekcie widmo

Od pewnego czasu wśród pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne trwa gorąca dyskusja na temat projektu nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej. Zawiera on zmiany dotyczące wysokości ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Dziennik Gazeta Prawna - Patron Konkursu Lodołamacze o Kampanii: Będą nagrody dla firm z niepełnosprawnymi

Pracodawcy, instytucje i organizacje, które zatrudniają lub działają na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, mogą już zgłaszać się do tegorocznej edycji Lodołamaczy.

Drukuj

W jakim zakresie opinia sądowo-lekarska jest wiążąca. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pracownik przedstawił pracodawcy wyrok sądu, który zmienia decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz decyzję powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i zalicza pracownika do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe. Jednocześnie w opinii sądowo-lekarskiej, która jest dołączona do wyroku jako dowód z opinii biegłych sądowych, wskazano, że u pracownika rozpoznano upośledzenie umysłowe. Czy pracodawca może wliczać tego pracownika do stanu zatrudnienia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym oi-U upośledzenie umysłowe?

Drukuj

Wrażliwi społecznie na start

Ruszają „Lodołamacze” – X edycja konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie.

Drukuj

Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do czasu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów

W odniesieniu do wątpliwości dotyczących stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) związanych z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia KE nr 651/2014[1], UOKIK pragnie przedstawić poniższe wyjaśnienia.

© 1995-2015 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych