facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia

Poznan Business Run 2016

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Kapituła Lodołamacze

Płaca minimalna - Stanowisko POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z wielkim niepokojem przyjmuje zapowiedzi Rządu RP o planowanym podniesieniu kwoty płacy w minimalnej w 2017 roku do poziomu 2000 zł brutto.

POPON interweniuje w sprawie zmian w Krajowej Radzie Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych stanowczo sprzeciwia się projektowi zmian w funkcjonowaniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Drukuj

Kompleksowa nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2018 r.

Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział, że Ministerstwo Finansów kończy pracę nad kompleksową nowelizacją ustawy o VAT, która trafi do dalszych prac w rządzie być może jeszcze w lipcu. Jego zdaniem realny termin wejścia w życie zmian to 1 styczeń 2018 r.    

Drukuj

BON - potwierdza, na potrzeby efektu zachęty przedstawiamy tylko własne zatrudnienie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zasad prawidłowego sporządzenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - formularz Wn-D w zakresie pól od 39 do 42 przez wnioskodawcę będącego przedsiębiorstwem powiązanym lub partnerskim w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  

Drukuj

Bat na zakłady pracy chronionej

Nieodprowadzający środków do zakładowych funduszów rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogą się spodziewać sankcji.

Drukuj

Pracodawcą jest spółka, a nie grupa kapitałowa

Sąd Najwyższy wykluczył, aby ZUS mógł traktować grupy kapitałowe jako jednego pracodawcę. Oznacza to, że odrębnym pracodawcą jest każda spółka z grupy kapitałowej, a nie bliżej nieokreślona grupa kapitałowa. Orzeczenie uniemożliwia przede wszystkim automatyczne traktowanie przez ZUS i sądy powiązań kapitałowych pracodawcy ze zleceniodawcą za przesłankę oskładkowania umów zleceń - podkreśla Konfederacja Lewiatan.    

Drukuj

Zatrudnianie niepełnosprawnych: nowe rozporządzenia już obowiązują. Efekt? Galimatias i niedoróbki

Z początkiem lipca weszło w życie pięć nowych aktów wykonawczych do zmienionej ustawy o rehabilitacji. Niepokój pracodawców budzą zwłaszcza te dotyczące obowiązków sprawozdawczych  

Drukuj

Kiedy przysługuje i ile wynosi świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które po co najmniej dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej ogłosiły upadłość oraz spełniły odpowiednie warunki dotyczące wieku i stażu pracy.      

Drukuj

Od sierpnia 2017 r. nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością

Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością - wynika z przyjętej we wtorek 19 lipca przez Sejm noweli ustawy o rehabilitacji. Ustawa zawiera też zmiany dot. Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Drukuj

Złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców

Resort rozwoju opublikował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt przewiduje złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców, zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.    

Drukuj

Odciążenie sądów na koszt przedsiębiorców

Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zakłada, że przedsiębiorcy z własnych środków tworzyć będą podmioty odpowiedzialne za rozstrzyganie sporów (tzw. ADR). Niewielu przedsiębiorców będzie na to stać - uważa Konfederacja Lewiatan.  

Drukuj

PFRON ściga przedsiębiorców. Efektem sporów mogą być lawinowe zwolnienia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych domaga się od 177 firm zwrotu pieniędzy przeznaczonych na zatrudnienie osób z dysfunkcjami. Efektem sporów mogą być lawinowe zwolnienia.  

Drukuj

Wzrost płacy minimalnej może kosztować firmy nawet 2 mld zł

Zatrudnienie wzrosło o 3,1 proc. rok do roku, a płace o 5,3 proc. – tak wynika z najnowszych danych GUS, obrazujących sytuację na rynku pracy w czerwcu. Pracownicy się cieszą z tych najnowszych danych dotyczących zatrudnienia i płac. Przedsiębiorcy już nie tak bardzo.

Drukuj

Minimum 13 zł za godzinę na umowie zlecenia od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywała nowa stawka godzinowa dla osób pracujących na umowie zlecenie lub o świadczenie usług. Potocznie minimalną stawkę godzinową nazwano "12 zł za godzinę", natomiast projekt wprowadza faktycznie stawkę w wysokości 13 zł.    

Drukuj

Więcej podmiotów uprawnionych do uproszczonej księgowości

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Przewiduje on poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z tzw. księgowości uproszczonej.  

Drukuj

Świadczenie pielęgnacyjne 2017 - nowe przepisy

Od 1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców opiekujących się więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością uzyska prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ile będzie wynosiło w 2017 r.?    

Drukuj

Zmieni się limit uprawniający do opodatkowania w formie ryczałtu

Od 2017 r. limit przychodów uprawniających do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu zostanie podniesiony z obecnych 150 do 250 tys. euro – wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.  

© 1995-2016 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych