facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
Poradnik POPON link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm link efekt zachety link skcji atykulw dialog spleczny wyrwij fiskusowi bat link zatrudnianie-niepelnosprawnych


media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A
  • Dialog Społeczny Spotkanie Rzeszów

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

POPON jako największa Organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne stoi na stanowisku, że powinien uczestniczyć w budowaniu odpowiedniego kształtu systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych....

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.
Drukuj

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź UOKiK

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z UOKiK w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

Drukuj

DGP: PFRON czeka na sprawozdania

Do 30 kwietnia firmy, które otrzymują dofinansowania do pensji pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, mają czas na przesłanie danych finansowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za okres ostatnich trzech lat.

Drukuj

Zmiany w refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców – Prezydent RP podpisał nowelizację

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że Prezydent RP podpisał w dniu 26 marca br. ustawę z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Uwaga! Zmian miejsca spotkania. Wpływ zmian legislacyjnych na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Spotkanie w ramach Dialogu Społecznego w Rzeszowie

Uwaga! Zmiana miejsca spotkania, aktualnie: Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8 (boczna ul. Trembeckiego)  

Drukuj

Kary za niezatrudnianie obciążą kierownika zakładu pracy?

Niechęć ze strony pracodawców i brak informacji o przysługujących uprawnieniach - to niektóre bariery, jakie osoby z niepełnosprawnością napotykają na rynku pracy - wynika z raportu IBE. Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje zmiany w systemie "kar" za niezatrudnianie.

Drukuj

Lepiej nie liczyć na dobroduszność ZUS w kwestii ulg. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Od stycznia br. ze składek społecznych zwolniona jest pomoc byłych zakładów pracy chronionej finansowana z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. ZUS domaga się ich jednak za wcześniejsze lata.

Drukuj

Ruszyła kampania Pracodawców RP "Wyrwij fiskusowi bat!". POPON również włączył się w akcję

Podpisz petycję i zmień z nami ordynację podatkową!Ta sprawa dotyczy również pracodawców którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Drukuj

Ważne zmiany w zasiłkach. Wzrost średnio o ponad 300 złotych

Ministrowie zatwierdzili projekt noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przewiduje on, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich - tak jest teraz. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe. Zmiany obejmą ponad 163 tys. rodzin, a średni zasiłek wzrośnie w sumie o ponad 300 zł. Tylko w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, wydatki na ten cel wzrosną o ponad 900 mln zł. Tymczasem rodzice i opiekunowie odrzucają projekt. Nie zgadzają się między innymi na różnicowanie świadczeń ze względu na wiek niepełnosprawnego i dochody.

Drukuj

MPIPS: Rząd przyjął projekt „złotówka za złotówkę”

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Drukuj

RPO: instytucje publiczne powinny zatrudniać więcej niepełnosprawnych

Niechęć ze strony pracodawców i brak informacji o przysługujących uprawnieniach - to niektóre bariery, jakie niepełnosprawni napotykają na rynku pracy - wynika z raportu IBE. Rzeczniczka Praw Obywatelskich proponuje zmiany w karach za niezatrudnianie niepełnosprawnych.

Drukuj

Zrównanie dotacji pogrąży zakłady pracy chronionej? Jest coraz mniej takich placówek. Wypowiedź Prezesa POPON Jana Zająca

Wprowadzone w styczniu 2015 r. zmiany w przepisach sprawiły, że dla pracodawców przestaje być atrakcyjny status zakładu pracy chronionej. Firmy, które zatrudniały inwalidów, utraciły przywileje i teraz przestawiają się na normalną działalność.

Drukuj

Wpływ zmian legislacyjnych na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Spotkanie w ramach Dialogu Społecznego w Rzeszowie

Uwaga! Zmian miejsca spotkania, aktualne: Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8 (boczna ul. Trembeckiego)  

Drukuj

Pytanie do BON – zmiana formy prawnej zakładu pracy chronionej i tzw. byłego ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), w zakresie zmiany formy prawnej zakładu pracy chronionej oraz tzw. byłego ZPChr.

Drukuj

Pytanie POPON do BON i PIP – dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Pytanie POPON do BON i PIP – czas pracy osoby niepełnosprawnej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kilku wątpliwych kwestii dotyczących interpretacji przepisów art.15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), które dotyczą czasu pracy osób niepełnosprawnych.

© 1995-2015 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych