facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
projekt tu jest ok link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm link zatrudnianie-niepelnosprawnych gber link skcji atykulw dialog spleczny


media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A

Ważne!! Nowe rozporządzenia wykonawcze w sprawie udzielania pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia dwa zmienione rozporządzenia w zakresie składania wniosku starając się o pomoc de minimis.

WAŻNE ! MPiPS zmieni przepisy dotyczące oskładkowania świadczeń z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż MPiPS przedstawiło plany legislacyjne w sprawie oczekiwanego przez pracodawców znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...
Drukuj

MPIPS: 3 lata ministra. Część II: Pakt dla Pracy

Mijają trzy lata od objęcia sterów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podsumowujemy ten okres na mpips.gov.pl i @mpips_rp. Część II - praca.

Drukuj

Mała firma też może skorzystać z dopłaty do pensji pracownika - Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Od 450 zł do i,8 tys. zł miesięcznie może wynosić dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Drukuj

Nowa procedura grozi zwrotem dofinansowania

Od miesiąca PFRON żąda wznowienia postępowania o wypłatę dofinansowania za okres, gdy niepełnosprawny czekał na przedłużenie orzeczenia.

Drukuj

Komunikat UOKiK: Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i określa wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Drukuj

Ważne!! Nowe rozporządzenia wykonawcze w sprawie udzielania pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia dwa zmienione rozporządzenia w zakresie składania wniosku starając się o pomoc de minimis.

Drukuj

Wyższy SOD w 2015 r.? – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pismo POPON skierowane do Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości waloryzacji maksymalnych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.

Drukuj

Pytanie POPON do BON – ulga we wpłacie na PFRON a potrącenie z kary umownej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości udzielenia ulgi we wpłacie na PFRON.

Drukuj

Będzie nowy wzór wniosku o zwrot kosztów. Komentarz Mateusza Brząkowskiego radcy prawnego z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

70 proc. dla małych i średnich przedsiębiorców, a 60 proc. dla dużych firm wyniesie refundacja wydatków na szkolenie osoby z uszczerbkiem na zdrowiu.

Drukuj

WAŻNE ! MPiPS zmieni przepisy dotyczące oskładkowania świadczeń z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż MPiPS przedstawiło plany legislacyjne w sprawie oczekiwanego przez pracodawców znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). To bardzo dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców i spełnienie ważnego postulatu proponowanego od wielu miesięcy przez POPON.

Drukuj

Od kiedy zaliczyć do stanu zatrudnienia pracowników ze schorzeniami . Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pan Łukasz i marca 2014 r. przedstawił pracodawcy kolejne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, spełniając zasady wskazane w ustawie o rehabilitacji. Z orzeczenia wynika, iż umiarkowany stopień niepełnosprawności datuje się od 1 grudnia 2013 r. W nowym orzeczeniu pracownik ma wpisany symbol schorzenia niepełnosprawności - 02-P - od 1 grudnia 2013 r. Czy pana Łukasza również możemy wliczyć wstecznie do stanu zatrudnienia pracowników ze schorzeniem specjalnym na potrzeby uzyskania wyższego dofinansowania z PFRON?

Drukuj

Wskaźnik zatrudnienia pracowników bez obniżki

Od 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej regulujące zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym takim, którzy zatrudniają osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. W porównaniu z dotychczasowymi przepisami zawiera ono m.in. zmiany dotyczące definicji zatrudnienia chronionego. Od przyszłego roku ten warunek będzie spełniał pracodawca mający co najmniej 30 proc. osób niepełnosprawnych. Natomiast obecnie wymagane jest, aby takich pracowników było minimum 50 proc.

Drukuj

MPIPS: Jesienny spadek bezrobocia

W październiku liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 36 tys. osób - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To już dziewiąty z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Tak dobrego roku nie było od 6 lat.

Drukuj

Prezydent podpisał ustawę wydłużającą ważność kart parkingowych dla niepełnosprawnych

Stare karty parkingowe dla niepełnosprawnych będą ważne do połowy 2015 r. - stanowi ustawa, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Ustawa wydłużyła ich ważność o siedem miesięcy, pierwotnie miały obowiązywać do końca listopada.

© 1995-2014 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych