facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
projekt tu jest ok link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm link zatrudnianie-niepelnosprawnych gber link skcji atykulw dialog spleczny


media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A

Ważne!! Nowe rozporządzenia wykonawcze w sprawie udzielania pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia dwa zmienione rozporządzenia w zakresie składania wniosku starając się o pomoc de minimis.

WAŻNE ! MPiPS zmieni przepisy dotyczące oskładkowania świadczeń z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż MPiPS przedstawiło plany legislacyjne w sprawie oczekiwanego przez pracodawców znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki...
Drukuj

Diagnoza sytuacji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wypracujmy najlepsze rozwiązania!

Drukuj

MF: Polska 2015-2025

19 listopada br. minister finansów Mateusz Szczurek wziął udział w debacie zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan pt. „Polska 2015-2025. Zadania na rok i kolejne 10 lat".

Drukuj

Ważne! Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnienia ze składek na ZUS świadczeń z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż opublikowano projekt zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).  

Drukuj

Od umów zlecenia będą odprowadzane składki emerytalne i rentowe

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązek odprowadzania składek emerytalnych i rentowych będzie dotyczył wszelkich umów zlecenia.  

Drukuj

DGP: Status firmy nie zdecyduje o oskładkowaniu świadczeń

Pracodawcy, którzy zrezygnowali z pracy chronionej, ale dalej prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), nie będą musieli od wypłacanej pracownikom pomocy opłacać należności na ZUS.

Drukuj

MPIPS: 3 lata ministra. Część II: Pakt dla Pracy

Mijają trzy lata od objęcia sterów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podsumowujemy ten okres na mpips.gov.pl i @mpips_rp. Część II - praca.

Drukuj

Mała firma też może skorzystać z dopłaty do pensji pracownika - Komentarz POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Od 450 zł do i,8 tys. zł miesięcznie może wynosić dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.

Drukuj

Nowa procedura grozi zwrotem dofinansowania

Od miesiąca PFRON żąda wznowienia postępowania o wypłatę dofinansowania za okres, gdy niepełnosprawny czekał na przedłużenie orzeczenia.

Drukuj

Komunikat UOKiK: Wzory formularzy oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) i określa wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Drukuj

Ważne!! Nowe rozporządzenia wykonawcze w sprawie udzielania pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia dwa zmienione rozporządzenia w zakresie składania wniosku starając się o pomoc de minimis.

Drukuj

Wyższy SOD w 2015 r.? – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pismo POPON skierowane do Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości waloryzacji maksymalnych kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON.

Drukuj

Pytanie POPON do BON – ulga we wpłacie na PFRON a potrącenie z kary umownej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości udzielenia ulgi we wpłacie na PFRON.

Drukuj

Będzie nowy wzór wniosku o zwrot kosztów. Komentarz Mateusza Brząkowskiego radcy prawnego z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

70 proc. dla małych i średnich przedsiębiorców, a 60 proc. dla dużych firm wyniesie refundacja wydatków na szkolenie osoby z uszczerbkiem na zdrowiu.

© 1995-2014 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych