facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link ankieta eksperta link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl baner sejm link skcji atykulw dialog spleczny
media patronujace kampanii lodlamacze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Wielkość czcionki: A A A

Zmiany w refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

W dniu 28 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie...

PFRON zachowa osobowość prawną - posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat utrzymania osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) po...
Drukuj

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali oraz usługi cateringowej

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wynajem sali oraz usługę cateringową w dn. 12.09.2014 na terenie Warszawy, według załączonego zapytania ofertowego.

Drukuj

Artykuł POPON w Infor.pl: Wydatkowanie środków ZFRON niezgodnie z przepisami

Wydatkowanie środków ZFRON powinno odbywać się zgodnie z przepisami. Ze środków ZFRON finansowana jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje niezgodnego z prawem wydatkowania środków ZFRON poniesie pracodawca?

Drukuj

Kategorie wpłat na PFRON. W Gazecie Podatkowej pisze ekspert POPON Mateusz Brząkowski, radca prawny

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zatrudnianie takich osób. Jeżeli pracodawca nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia tych osób albo narusza w innych sposób przepisy ustawy o rehabilitacji, może być zobligowany do dokonania stosownej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Drukuj

Czas pracy osób niepełnosprawnych. Artykuł POPON w Infor.pl

Od 10 lipca 2014 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne będzą mogły pracować 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo w ramach pełnego czasu pracy. Nowe regulacje wynikają z wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 791).

Drukuj

Szkolenie: Ważne zmiany w uzyskiwaniu pomocy publicznej na przełomie 2014/2015 r. na zatrudnianie osób niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia unijne, nowelizacje ustawy o rehabilitacji, rozporządzenia wykonawcze

Zapraszamy na szkolenie: Ważne zmiany w uzyskiwaniu pomocy publicznej na przełomie 2014/2015 r. na zatrudnianie osób niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia unijne, nowelizacje ustawy o rehabilitacji, rozporządzenia wykonawcze

Drukuj

Jak dokumentować schorzenia szczególne?

Pracodawca może obniżyć wysokość wpłat na PFRON, jeżeli zatrudni osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy. Jak dokumentować schorzenia szczególne?

Drukuj

„Zwykłe" firmy nie wchłoną zwalnianych z „chronionych". Rozmowa z Janem Zającem, prezesem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Nowej Trybunie Opolskiej

Na ponad 200 pracowników przewidzianych do zwolnień grupowych w jednym z opolskich zakładów pracy chronionej, aż 150 to niepełnosprawni. Jakie będą miały szanse na znalezienie nowej pracy?

Drukuj

Dziękujemy za udział w dyskusji

Przez kilka ostatnich miesięcy mogliśmy liczyć na szeroki udział w dyskusji na temat usprawnienia wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych przedstawicieli różnych środowisk: parlamentarzystów, pracodawców, instytucji i organizacji pozarządowych. Okazuje się, że dialog to niezwykle skuteczny i twórczy instrument działania.

Drukuj

Umorzenie pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy. W Prawie Pomocy Publicznej pisze ekspert POPON Mateusz Brząkowski, radca prawny

Pracownik zakładu pracy chronionej (osoba niepełnosprawna ze schorzeniem narządu ruchu) otrzymał ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nieoprocentowaną pożyczkę, zgodnie ze złożonym uprzednio wnioskiem w kwocie 5 000 zł. Pożyczka przeznaczona była na pokrycie kosztów leczenia (operacja stawu biodrowego). W trakcie okresu spłaty pożyczki (3 miesiące po jej zaciągnięciu), po przeprowadzonej operacji, pracownik zmarł. Jak prawidłowo powinien postąpić pracodawca w takiej sytuacji? Czy może umorzyć pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy?

Drukuj

Zaświadczenie o pomocy de minimis. W Prawie Pomocy Publicznej pisze ekspert POPON Mateusz Brząkowski, radca prawny

Jako przedsiębiorca wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zobowiązani jesteśmy przedstawić informację o dokonanym wydatku w ramach pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Czy w przypadku przekroczenia terminu 30 dni na złożenie odpowiedniego wniosku właściwy urząd ma prawo odmówić nam wydania zaświadczenia o pomocy de minimis?

Drukuj

Czy zakład pracy chronionej jest zwolniony z podatku od nieruchomości. Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jestem przedsiębiorcą z otwartego rynku pracy i chcę ubiegać się o przyznanie przez wojewodę statusu zakładu pracy chronionej. Czy na podstawie obowiązujących przepisów jako ZPChr będzie mi przysługiwało zwolnienie z podatku od nieruchomości? 

Drukuj

Radio Kraków przypomina: Lodołamacze na start!

W ramach Kampanii na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje IX edycję Konkursu Lodołamacze 2014.  

Drukuj

Dziennik Gazeta Prawna pisze o Konkursie Lodołamacze: Firmy z niepełnosprawnymi otrzymają nagrody

Do końca tego tygodnia firmy, organizacje i instytucje, w których pracują osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi, mogą zgłaszać się do konkursu Lodołamacze. Patronat nad nim po raz kolejny objął DGP.

Drukuj

Zmiany w umowach o pracę od 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy przygotowanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczącego zmian w umowach o pracę.

© 1995-2014 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych